Sprawozdania z prac

21 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczystość pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, w której udział wzięli Prezesi i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR. Przed uroczystością Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR M. Borowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa. Obchody święta odbywały się asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa zwracając uwagę na zatrzymanie spekulacji ziemia rolną, pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zmiany w administracji rolnej. Minister podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie przybyłych Prezesów i przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

11 kwietnia 2018 r. Zarząd KRIR spotkał się z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego Łukaszem Kazberukiem w celu omówienia współpracy. Będzie ona polegała przede wszystkim na wypracowywaniu wspólnych opinii i analiz, organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów, wymianie publikacji, materiałów, opracowań i opinii rynkowych oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw w obszarze współpracy krajowej i zagranicznej, w tym na forum Rządu i Parlamentu RP oraz ponadnarodowych struktur w Unii Europejskiej i organizacji Copa.

Początek marca 2018 r. został rozpoczęty pracami kończącymi uzgodnienia w sprawie zmiany kryteriów przy dzierżawach Ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące kryteria i ich punktację w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Porozumienie osiągnięto wskutek odbytych w styczniu i lutym br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i Sekretarza Stanu w MRiRW Zbigniewa Babalskiego, centrali KOWR pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR, Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Prezesów wojewódzkich izb rolniczych, Przedstawicieli NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawicieli Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność. Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień jest przyjęte przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r.zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

16 lutego 2018 r. w biurze KRIR w Parzniewie odbyło się drugie szkolenie dla pracowników wojewódzkich izb rolniczych z obsługi aplikacji e-WniosekPlus, które przeprowadził pracownik Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szkoleniu udział wzięło blisko 70 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych oraz pracowników zajmujących się wypełnianiem rolnikom wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Miesiąc styczeń 2018 r. był wypełniony uzgodnieniami kryteriów przeprowadzania przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W dniach 12, 22 i 26 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się cykl spotkań w sprawie ustaleń zapoczątkowanych w dniu 13 grudnia 2017 r. na spotkaniu w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na spotkaniach podkreślono, jak ważne są te  uzgodnienia dla izb rolniczych, aby zabezpieczyć interesy rolników, tak żeby ziemia rolnicza jak najszybciej była wydzierżawiona.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com