Sprawozdania z prac

W dniu 4 stycznia 2017 r. w posiedzeniu Zarządu KRIR udział wziął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Zarząd spotkał się z Ministrem w celu omówienia bieżących problemów w rolnictwie. Minister poinformował, że w 2017 roku przygotowane zostaną: program dla stabilizacji rynków rolnych; Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wraz z Paktem dla Obszarów Wiejskich; nowe obszary ONW; zmiany w systemie obrotu ziemią – w związku z programem Mieszkanie+; nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany. Minister przekazał również projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin przekazany przez resort rolnictwa na Komitet Stały RM, w którym w całości uwzględnione zostały uwagi samorządu rolniczego. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował Ministra, że w KRIR powstała Nadzwyczajna Komisja ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, w związku czym samorząd rolniczy jest gotowy włączyć się w pracę Zespołu opracowującego w MRiRW projekt zmiany ustawy o izbach rolniczych.

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się V konferencja samorządu rolniczego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela, pt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie: rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której udział wzięło ok. 200 rolników niemal z całej Polski. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, który przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa, Poseł do PE Czesław Siekierski oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki, który omówił Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto, w konferencji udział wzięli: Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jarosław Sierszchulski, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska.

KRIR14 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządów, Dyrektorów oraz Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. Zarządy Wojewódzkich Izb Rolniczych omówiły sprawy bieżące w rolnictwie - sytuację na poszczególnych rynkach rolnych w tym ASF oraz nowelizację ustawy o izbach rolniczych. Dyrektorzy Wojewódzkich Izb Rolniczych omówili bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem izb rolniczych w tym BIP. Gośćmi spotkania byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii lek. wet. Krzysztof Jażdżewski, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Anna Zając-Plezia oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR Bogdan Podgórski.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było V Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji, które odbyło się 3 października 2016 r. W posiedzeniu uczestniczyli również: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Zastępca Prezesa ARiMR Jarosław Sierszchulski oraz Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Głównym tematem dyskusji była trudna sytuacja na wielu rynkach rolnych. Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że coraz bardziej rozległy i coraz głębszy kryzys ogarnął już niemal wszystkie działy produkcji rolnej. Ceny zbóż, mleka, żywca, owoców i innych produktów rolnych spadły poniżej kosztów produkcji. Wielu rolników się zadłuża, nad wieloma gospodarstwami rolnymi zawisła groźba utraty płynności finansowej. W świetle tej trudnej sytuacji rolnicy oczekują od Rządu szybkich rozwiązań w perspektywie długo i krótkoterminowej. Minister Jurgiel poinformował przedstawicieli samorządu rolniczego o regulacjach dotyczących pomocy producentom na poszczególnych rynkach rolnych i o reformie systemu bezpieczeństwa żywności, której najważniejszym jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym, „od pola do stołu oraz o utworzeniu na bazie ANR we współpracy z doradztwem rolniczym agencji rozwoju obszarów wiejskich. Odpowiadał też na liczne pytania członków KRIR dotyczące między innymi strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, niekontrolowanego napływu na teren Polski zboża z Ukrainy czy szkód łowieckich. Na zakończenie spotkania Minister podkreślił, że dobrze układa mu się współpraca z izbami rolniczymi i liczy na dalszą efektywną pracę samorządu rolniczego na rzecz wsi oraz jej mieszkańców.

KRIRW dniu 4 września 2016 r. na Jasnej Górze w Częstochowie po raz kolejny odbyło się Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. Przed Mszą Świętą głos zabrał także Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Dożynkom jasnogórskim towarzyszyła jubileuszowa 25. Krajowa Wystawa Rolnicza oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, która została zainaugurowana w przeddzień uroczystości. W czasie wystawy odbyło się podsumowanie wojewódzkich konkursów rolniczych, korowód zabytkowych maszyn rolniczych oraz występy zespołów ludowych. Swoje stoisko na wystawie prezentowała także Śląska Izba Rolnicza we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizował dla przedstawicieli izb rolniczych, którzy przybyli na Dożynki Jasnogórskie 3 września spotkanie na temat odszkodowań łowieckich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz doradztwa rolniczego, w którym wzięli udział także Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki, oraz Dyrektor Departamentu ds. Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacek Krawczyk.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com