Sprawozdania z prac

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji w dniu 11 stycznia 2016 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się m.in.: przyjęcie uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych: w sprawie utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej oraz utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. Posiedzenie KRIR było także okazją do dyskusji z zaproszonymi gośćmi, tj. Podsekretarzem Stanu w MRiRW - Ryszardem Zarudzkim, Zastępcą Prezesa ARiMR - Jarosławem Sierszchulskim, Zastępcą Prezesa ARR - Lucjanem Zwolakiem, Dyrektorem Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR - Renatą Mantur, Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KRUS - Marią Lewandowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska - Anną Żornaczuk-Lubą. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim PROW 2014-2020 i harmonogramu poszczególnych działań oraz wypłaty dopłat bezpośrednich. Podjęto również temat nowelizacji ustawy „Prawo łowieckie”.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się przyjęcie stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych, kierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącego problemów w rolnictwie, które wymagają najpilniejszego rozwiązania, a także przyjęcie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2016 r. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było zorganizowane w dniach 4-5 listopada 2015 r. w Jachrance spotkanie Zarządów, Dyrektorów oraz Głównych Księgowych Izb Rolniczych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządów wszystkich izb rolniczych oprócz Zarządów Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczej i Izby Rolniczej w Opolu, jak również zaproszeni na to spotkanie prelegenci: Pani Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pani Barbara Sałata pracownik Działu Systemów Produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu. Zaproszeni goście przedstawili aktualne informacje na temat sprzedaży bezpośredniej oraz podatku dochodowego od sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych.

Wydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy była zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych już po raz Konferencja Samorządu Rolniczego, która odbyła się 7 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu. W konferencji pt. „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość” udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

KRIRJednym z najważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego była zorganizowana w Brukseli kilkutysięczna manifestacja (ponad 6000 rolników i 2000 ciągników) europejskich rolników, w tym rolników z Polski – członków Izb Rolniczych, którzy domagali się natychmiastowych działań w związku z kryzysową sytuacją na rynkach rolnych. Protest zorganizowały Komitety Copa-Cogeca oraz European Milk Board w dniu nadzwyczajnego posiedzenia ministrów rolnictwa UE. W proteście wzięli udział europejscy producenci mleka, wołowiny, wieprzowiny, owoców i warzyw, skarżący się na niskie ceny i nieopłacalną produkcję.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com