Sprawozdania z prac

2 października 2017 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz przedstawił prezentację na temat systemu ubezpieczeń rolniczych – oczekiwań rolników i barier w rozwoju podczas 34. Kongresu ubezpieczycieli rolnych (AIAG). Prezes KRIR omówił ubezpieczenia dotowane jako formę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: wykorzystanie środków na dotacje do składek ubezpieczeniowych i zagrożenia związane z jakością ochrony ubezpieczeniowej w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego, przedstawił poziom realizowanej ochrony ubezpieczeniowej: faktyczną wysokość dopłaty i pokrycie ubezpieczeniowe w różnych typach upraw oraz zaprezentował formy zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej: brak rozpoznania zasad funkcjonowania poszczególnych form oraz brak akceptacji dla progu 30% utraconego dochodu.

Miesiąc wrzesień jak co roku jest miejscem świętowania z całorocznej rolniczej pracy podczas Dożynek. W dniu 3 września 2017 r. na Jasnej Górze  w Częstochowie obyło się XXXVI Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony – Jasnogórskie Dożynki z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego. Pomimo trwającego deszczu w modlitwie uczestniczyło około 50 tys. rolników przybyłych z całej Polski.

Przed Mszą św. głos zabrał Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, dziękując Bogu za plony. Powiedział o potrzebie niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku kataklizmów, jakie przetoczyły się przez Polskę. Dożynkom po raz 26. towarzyszyła Wystawa Rolnicza zorganizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 2-3 września br., na której swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych. IX. Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę, która była okazją do spotkania w przeddzień przedstawicieli samorządu rolniczego z całej polski z Zarządem KRIR i gościem spotkania Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Ryszardem Zarudzkim, gdzie dyskutowano nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie i problemów związanych z ASF i dramatycznej sytuacji rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe.

Okres połowy sierpnia 2017 r. to czas związany ze żniwami, dotknął jednak rolników klęskami huraganu i nawałnic. W związku niekorzystnymi  zjawiskami atmosferycznymi i nawałnicami, które wystąpiły w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. w Polsce  w dniu 24 sierpnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której przedstawiono informacje: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat strat oraz aktualnego stanu usuwania skutków spowodowanych nawałnicami deszczu i gradobicia w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz łódzkim, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat skali poniesionych strat przez rolników w poszczególnych powiatach województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i łódzkiego, zachodniopomorskiego, a także realizacji i planowanych do realizacji form pomocy przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników dotkniętych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz Ministra Środowiska na temat strat w lasach prywatnych spowodowanych tegoroczną klęską nawałnic deszczowych i gradobicia oraz możliwości pomocy w likwidacji poniesionych strat. W posiedzeniu uczestniczyło wielu rolników, a także Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W trakcie dyskusji Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podjął szczególnie istotny w zaistniałej sytuacji temat ustawy o ubezpieczeniach rolnych, podkreślił iż mimo przeznaczenia ogromnej kwoty na dopłaty do składek ubezpieczeniowych, program nie funkcjonuje właściwie. Przyczyny tego stanu leżą w niechęci firm do ubezpieczania upraw i zwierząt, a jeżeli to zrobią, znajdują różne "kruczki prawne", by pieniędzy nie wypłacić w przypadku straty. Prezes KRIR zaznaczył iż w tych warunkach konieczna jest natychmiastowa wypłata zaległych dopłat bezpośrednich za 2016 r. a także odstąpienie w poszkodowanych rejonach od wymogu siewu międzyplonowego w ramach zazieleniania, jako warunku wypłaty dopłat bezpośrednich w pełnym wymiarze. Wskazane jest również uwzględnienie strat w mniejszych (poniżej 80 pni) poszkodowanych pasiekach. Podkreślił, że poszkodowani rolnicy często nie mogą pozwolić sobie na kolejne kredyty, a oczekują konkretnej bezzwrotnej pomocy.

W lipcu br. w związku z nowymi ogniskami wykrytymi ASF w trzodzie chlewnej, 26 lipca 2017 r. odbyło się zorganizowane przez KRIR spotkanie Prezesów oraz Przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem oraz Głównym lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem w sprawie działań podejmowanych w związku z ASF, sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie. Główny Lekarz Weterynarii - Paweł Niemczuk-  omówił główne założenia nowej edycji „Programu bioasekuracji”. Prezesi Izb Rolniczych i przedstawiciele samorządu rolniczego w dyskusji zwrócili uwagę, że największym problem w dalszym ciągu jest zbyt duża populacja dzików, przyczyniająca się do rozszerzania choroby. Konieczne jest zatem podjęcie pilnych działań w zakresie redukcji populacji. Ponadto, zwrócono uwagę, że bardzo ważna jest szeroka kampania informacyjna, przeprowadzana nie tylko w gminach objętych Programem Bioasekuracji, ale także na terenie całej Polski. Do wielu hodowców trzody chlewnej nie docierają informacje o prawidłowym zabezpieczeniu swoich gospodarstw i nie są oni świadomi zagrożeń i skutków zaniedbań w tym zakresie. Przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych zadeklarowali gotowość do dalszego włączania się do kampanii informacyjnej i przekazali informacje o podejmowanych dotychczas działaniach.

1-2 czerwca 2017 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyło się posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej przy okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów grupy V4 oraz Słowenii, Bułgarii i Rumunii. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phil`a Hogan`a w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier omówili sytuację związaną z zawieszeniem stosowania neonikotynoidów w rzepaku. Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali również nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Bazując na założeniach Deklaracji Bratysławskiej podpisanej przez reprezentantów izb rolniczych państw V4, Chorwacji, Estonii i Litwy 31 marca 2017, przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 podkreślili, że WPR jest głównym fundamentem Unii Europejskiej i realizuje szeroki zakres celów publicznych. Poruszono również temat możliwych scenariuszy po zniesieniu kwot cukrowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com