Sprawozdania z prac

20 latMiesiąc sierpień był naznaczony obchodami jubileuszu 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych, które odbyły się 24 sierpnia 2016 w Parzniewie, który Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczystość połączona była z otwarciem budynku szkoleniowo-biurowego dla rolników, w którym mieści się także siedziba Krajowej Rady Izb Rolniczych. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 uroczystą Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych wojewódzkich izb rolniczych i KRIR w Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie, którą koncelebrował bp Michał Janocha oraz ks. Marian Mikołajczak – proboszcz parafii Św. Kazimierza. Następnie, uczestnicy zgromadzili się przy ul. Przyszłości 5 w Parzniewie, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie przez Koncelebransów Mszy Św. i otwarcie budynku szkoleniowo biurowego KRIR, którego dokonali: Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele francuskich, słowackich, węgierskich i litewskich izb rolniczych, Prezesi 16 wojewódzkich izb rolniczych, Prezes Honorowy KRIR, Prezes KRIR II kadencji i Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz z zarządem V kadencji.

KRIRMiesiąc lipiec był okresem o zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Ubiegłoroczna susza i wiosenne niedobory deszczu spowodowały, że obecnie obowiązujący system monitoringu suszy nie w pełni spełnia swojego zadania. Intensywne opady i gradobicia spowodowały opóźnienia lub nawet uniemożliwiały zbiór rzepaku i zbóż. Średnie plony rzepaku były niższe niż zazwyczaj, jednak nie spowodowało to znaczących podwyżek w podmiotach skupujących. Niższy plon był spowodowany zakazem stosowania zapraw neonikotynoidowych oraz suszą i bezśnieżną zimą. Napływ rzepaku z Ukrainy skutecznie zahamował wzrost cen rzepaku i zbóż. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych intensywnie wnioskował do MRiRW zatrzymania napływu produktów rolnych z Ukrainy.

KRIRWydarzeniem rozpoczynającym okres sprawozdawczy było spotkanie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem na posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 2 czerwca 2016 r. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy dotyczące rolnictwa. Dyskutowano na temat programu pomocy dla producentów mleka i wypłacie do końca czerwca środków 28,9 mln EUR, które zostały przyznane Polsce przez Komisję Europejską we wrześniu ubiegłego roku w ramach specjalnej pomocy dla sektora rolnictwa. Zarząd KRIR zadeklarował, że na najbliższym posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej będzie dyskutował nt. zapisów dotyczących dalszej pomocy dla producentów mleka. Kolejna poruszona kwestia dotyczyła problemu importu zbóż i kukurydzy z Ukrainy, co zdaniem samorządu rolniczego, może stać się dużym problemem dla polskich producentów. Zarząd KRIR omówił z Ministrem sprawy dotyczące obrotu ziemi po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 31 marca 2016 r. oraz poinformował, że przekaże opinie i uwagi z wojewódzkich izb rolniczych dotyczące działania ww. ustawy. Zarząd KRIR przekazał także swoje uwagi odnośnie kierunku procedowanej w Parlamencie zmiany ustawy Prawo łowieckie, wnioskując jednocześnie o nadzorowanie przez Ministra zarządzonego sanitarnego odstrzału dzików, aby założone plany zostały wykonane jak najszybciej.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 10 maja 2016 r. w Warszawie. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad Krajowej Rady znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego KRIR oraz sprawozdania z działalności KRIR za 2015 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2015 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Uchwałę przyjęto z jednym głosem przeciwnym i jednym wstrzymującym się od głosu. W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. o projekcie ustawy Prawo wodne.

KRIRWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej ds. monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej, które odbyło się 4 kwietnia 2016 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com