Sprawozdania z prac

KRIRW związku z podjęciem przez Sejm RP prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie, 7 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. szkód łowieckich KRIR. Przedstawiciele samorządu rolniczego z całego kraju dyskutowali na temat projektu ustawy przedłożonego do Sejmu RP przez Ministra Środowiska. Projekt ten był konsultowany z partnerami społecznymi w końcu grudnia 2014 roku. Niestety żadna z uwag KRIR nie została uwzględniona. Zarząd KRIR liczył na możliwość przedstawienia przez Zespół uwag podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192).

KRIRJednym z najważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XVII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 r. i było jednocześnie ostatnim posiedzeniem IV kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2014 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2014 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

krirW lutym rolnicy kontynuowali protesty w związku ze złą sytuacją na wielu rynkach rolnych, zwłaszcza dla producentów produkujących trzodę chlewną. W tym okresie Zarząd KRIR brał udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami Rządu związanych z postulatami protestujących rolników, jak również występował do właściwych organów z propozycjami rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji polskich rolników.

krirOd początku stycznia 2015 r. rozpoczęły się protesty Komitetów protestujących. Krajowa Rada wspiera postulaty protestów aczkolwiek uważa, że powinny być przekazywane w ramach pokojowych negocjacji z Rządem. Jednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce 29 stycznia 2015 r. w Warszawie. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja w rolnictwie.

krirWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było XV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, które obyło się 25 listopada 2014 w Falentach. W trakcie posiedzenia przyjęto dwie uchwały: nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz nr 10/2014 w sprawie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2015 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com