Sprawozdania z prac

krirW kwietniu 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi przesłanie przez MRiRW PROW-u do Komisji Europejskiej i rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską. Zdaniem Rządu RP Program jest kontynuacją PROW 2007-2013. W kwietniu br., zarówno Rada Europejska i Parlament Europejski przyjęły pierwszy pakiet aktów delegowanych nowej wspólnej polityki rolnej (WPR). Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania dotyczące producentów, którzy ucierpieli wskutek ustanowienia stref buforowych w związku z wykryciem 2 przypadków ASF u dzików.

KRIRJednym z ważniejszych wydarzeń omawianego okresu sprawozdawczego było XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się 17 marca 2014 r. w Warszawie. Głównym tematem obrad był afrykański pomór świń (ASF). Na spotkanie został zaproszony Główny Lekarz Weterynarii Janusz Związek, który przedstawił działania podjęte przez Inspekcję po wykryciu ASF u 2 dzików na terenie Polski oraz zapewnił, że w tym zakresie Inspekcja zrobiła wszystko to do niej należało. Pomimo wyjaśnień Głównego Lekarza Weterynarii, członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrazili swoje niezadowolenie z efektów pracy GIW. W opinii KRIR niezrozumiałe jest wyznaczenie tak dużej strefy buforowej.

krirDziałania Zarządu w omawianym okresie sprawozdawczym skupiły się głównie na wspieraniu producentów trzody chlewnej, którzy najbardziej odczują skutki wystąpienia wirusa ASF w Polsce. W związku z informacją o wykryciu wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego w powiecie sokólskim w dniu 18 lutego, Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary zagrożenia, na terenie których wprowadzone zostały odpowiednie restrykcje, m.in. w zakresie hodowli świń i przemieszczania polowań na dziki. Środki wprowadzone na obszarach zagrożenia obejmujących powiaty województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego to m.in. zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, (po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się na terenie w/w obszaru. Ponadto, w tym okresie sprawozdawczym trwały prace dotyczące opiniowania przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W styczniu, na terenie całej Polski, za pośrednictwem wojewódzkich izb rolniczych, trwała akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który ma przywrócić w Polsce możliwość uboju rytualnego. Komitet utworzyli Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych by poprzez możliwość wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli przywrócić możliwość dokonywania w Polsce uboju rytualnego, który od dnia 1 stycznia 2013 r. jest zabroniony. Komitet od dnia przyjęcia zawiadomienia o postanowieniu Marszałka Sejmu RP o jego utworzeniu, tj. od 9.12.2013 r. ma 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów obywateli popierających projekt, który wraz z wykazem podpisów musi zostać wniesiony do Marszałka Sejmu RP.

krir.jpgWydarzeniem otwierającym omawiany okres sprawozdawczy było  XI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, które odbyło się 4 grudnia w Falentach k/Warszawy. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się m.in. kolejne zatwierdzenie porozumień zawartych z instytucjami naukowo-badawczymi dotyczących  upowszechniania na obszarach wiejskich nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji rolnej, leśnej i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, a także przyjęcie budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych na 2014 r. Ponadto, Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do podjęcia działań i dokonania wszelkich czynności prawnych w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajęłaby się hodowlą zachowawczą pszczół rasy środkowoeuropejskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com