Szkolenia

logo przetw

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w konsorcjum z Krajową Radą Izb Rolniczych realizuje od 11 września 2014 roku projekt „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Głównym celem dwudniowych szkoleń jest przekazanie wiedzy z zakresu technologii procesów produkcyjnych, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności i wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa  w postaci teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty obejmujące produkcję: soku naturalnego, kiełbasy,sera twardego, mąki). Uczestnicy zapoznają się także z możliwościami pozyskiwania środków finansowychwspierających działalność przetwórczą.

Szkolenia i warsztaty prowadzone są w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w siedzibie CDR O/Radom – ul. Chorzowska 16/18 oraz w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach w terminie od 11.09.2014 do 27.05.2015 roku i zakłada przeszkolenie 3 000 rolników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie w dwóch etapach w ilości 102 szkoleń wg załączonego harmonogramu:

•    I etap – 43 szkolenia (15.09 – 19.12.2014 r);
•    II etap – 59 szkolenia (07.01 – 27.05.2015 r.).

Zapraszamy do udziału w szkoleniach - zobacz pdf>>>

ue.jpg mrirw.jpgfapa.jpegprow.jpg

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny prowadzi nabór uczestników na szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w zakresie„Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a podmiotem wdrażającym w tym działaniu - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).  Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2014 r. Planowana liczba osób do przeszkolenia wynosi 12 000.

Uczestnikami szkoleń mogą być:
- Rolnicy, którzy planują założyć las oraz członkowie ich rodzin;
- beneficjenci działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, oraz członkowie ich rodzin;
- pozostali posiadacze lasów oraz członkowie ich rodzin.
Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla uczestników z obszaru całego kraju spełniających wyżej wskazane warunki.
Szkolenia będą odbywały się w 5 etapach (każdy trwa 3 miesiące). Zakończenie operacji szkoleniowej 31 grudnia 2014 r.
W obecnie szkolenie odbywają się na terenie woj.: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego.
W etapie III (tj. styczeń- marzec 2014r. ) planuje się szkolenia w województwach: podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubuskim.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (łącznie 16 godzin), w tym 8 godzin teorii i 8 godzin praktyki.
1. dnia będą odbywały się zajęcia teoretyczne, prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych,
2. dnia odbędą się zajęcia praktyczne prowadzone w zróżnicowanych obiektach leśnych.


Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:
1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych
3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.
4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.
5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
6. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia
7. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia
8. Pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy  do udziału w szkoleniach oraz do śledzenia informacji nt. realizacji szkoleń na naszej stronie internetowej!
ue.jpgmrirw.jpgfapa.jpegprow.jpg
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Krajowa Rada Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny wygrała konkurs na realizację operacji szkoleniowej dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a podmiotem wdrażającym w tym działaniu - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).  Projekt będzie realizowany od końca lipca 2013 r. do końca grudnia 2014 r. Planowana liczba osób do przeszkolenia wynosi 12 000.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com