H. ChodkowskaW dniu 30 listopada 2020 roku w formie telekonferencji odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet poprzedzone wyborami online. W pierwszej części posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z panią Lesią Radelicki, członkinią gabinetu komisarz Heleny Dali. 

Podczas dyskusji przedstawicielki Komisji Kobiet przedstawiły opinię na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie wyrównania szans na polu zawodowym i prywatnym między kobietami i mężczyznami. Zdaniem Komisji Kobiet potencjał rolniczek pozostaje niewykorzystany, raporty pokazują, że poprzez wzmocnienie pozycji kobiet-rolniczek mogą one przyczynić się do pobudzenia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, samozatrudnienia i innowacji w rolnictwie europejskim. Brak usług i infrastruktury w obrębie obszarów miejskich dotyka nieproporcjonalnie kobiety i prowadzi do wyższego poziomu nieodpłatnej pracy. Wkład kobiet-rolniczek w gospodarkę wiejską i siłę roboczą jest często pomijany lub niewidoczny. Jednak kobiety wiejskie często pełnią wielofunkcyjne role; oprócz zarządzania swoim gospodarstwem lub pracą w gospodarstwie rodzinnym; są także matkami, gospodyniami domowymi, prowadzą swoją karierę i są wychowawcami. Kobiety stanowią około 30% ogólnej liczby właścicieli gospodarstw lub menedżerów, podczas gdy 80% zostało sklasyfikowanych jako „małżonek przedsiębiorcy”. Na obszarach wiejskich kobiety często stanowią mniejszość w podejmowaniu decyzji i planowaniu, zwłaszcza w sektorze rolnym. Komisja Kobiet Copa-Cogeca chciałaby widzieć większy udział kobiet wiejskich w podejmowaniu decyzji na obszarach wiejskich oraz stwarzania większych możliwości wspomagania ich uczestnictwa. Obserwujemy ogromną potrzebę w zakresie edukacji, usług doradczych i zawodowych przez całe życie oraz różnego typu szkoleń dostosowanych do potrzeb kobiet wiejskich. Gdyby kobiety wiejskie były w równym stopniu zintegrowane na rynku pracy i korzystały z równych wynagrodzeń, mogłyby pomóc w zwiększeniu dochodów gospodarstw domowych, poprawie warunków życia, ograniczeniu ubóstwa oraz wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Po dyskusji przeprowadzonej z przedstawicielem Komisji Sekretariat przedstawił wyniki wyborów do Prezydium Komisji Kobiet Copa-Cogeca.

W wyniku wyborów w skład nowej Prezydencji Komisji Kobiet weszły: przewodnicząca Lotta Folkesson (LRF, Szwecja), wybrana przez aklamację, Hanna Chodkowska I wice-przewodnicząca (KRIR, Polska 83 głosy), Jerónima Bonafé Ramis II wice-przewodnicząca (Cooperativas Agro Alimetarias, Hiszpania 51 głosów), Francesca Gironi członkini biura (Coldiretti, Włochy 47,2 głosy), Margit Batthyány-Schmidt członkini biura (NAK, Węgry 43 głosy).

Ostatnim tematem omawianym podczas posiedzenia były aktualne działania i dyskusje na poziomie unijnych instytucji w kwestii przyszłej WPR. Sekretariat przedstawił w tym temacie najważniejsze kwestie dotyczące planów strategicznych, strategii „od pola do stołu”, strategii bioróżnorodności oraz założenia i możliwości dla kobiet- rolniczek w ramach II filaru WPR w przyszłej perspektywie. 

Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com