gruparobocza_wino2012.jpg W dniach 17-18 października br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca oraz posiedzenie grupy konsultacyjnej w Komisji Europejskiej dotyczące rynku Wina. W obradach uczestniczył ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Roman Grad z województwa lubuskiego. Podczas posiedzeń skupiono się głównie na następujących zagadnieniach- przedstawieniu sprawozdania ze stanu  prac i przedstawienia stanu 
...
paliwo.jpgW związku z otrzymanym do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., 22 października br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał resortowi rolnictwa swoje negatywne stanowisko do w/w projektu. Mając na uwadze skalę podwyżek cen oleju
...
owoce i warzywa.jpgW związku ze zmianami w organizacji wsparcia finansowego dla grup producentów, które wprowadziła Komisja Europejska tj. limity pomocy na realizację przez grupę jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw, 22 października br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań, celem złagodzenia negatywnych skutków wprowadzenia
...
copa-cogeca_nowe.gif18 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC/CCC. Podczas tego posiedzenia, skupiono się głównie na następujących punktach: przyszłość WPR, negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, Forum wysokiego szczebla w sprawie lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz omówienie Kongresu Europejskich Rolników 2012.
wieprzopedia_logo.pngKrajowa Rada Izb Rolniczych rozpoczyna promocję portalu wieprzopedia.pl.Pierwsza audycja promująca portal oraz mięso wieprzowe już 19 października br. w TVP 1 o godz. 12:30. Zapraszamy do oglądania! Krajowa Rada Izb Rolniczych, przy współpracy z Wojewódzkimi Izbami Rolniczymi ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego zarządzanych przez Agencję Rynku Rolnego, idąc za postulatami
...
mleko.jpgSześć państw członkowskich tj. Austria, Irlandia, Holandia, Niemcy, Cypr i Luksemburg, przekroczyło kwoty mleczne w roku kwotowym 2011/2012, a wynikająca z niej opłata za przekroczenie kwot krajowych sięga około 79 mln EUR - wynika z danych Komisji opublikowanych w dniu 18 października br. Pomimo przekroczenia kwot przez te państwa całość dostaw UE pozostaje znacznie poniżej globalnej wielkości
...
winnica_julia.jpgNowe szacunki Copa-Cogeca odnośnie winobrania 2012 dla UE-27 zostały opublikowane 17 października br. w Brukseli. Ukazują one 10%-owy spadek produkcji w stosunku do roku ubiegłego ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne, takie jak susza lub zimno i znaczne opady. Dlatego też wyraźnie widać, że potrzeba europejskiego obserwatorium rynku wina, które dostarczałoby aktualnych informacji rynkowych oraz
...
arimr_cd4870e10d.jpgZ regulacji §6 ust. 2 pkt 6 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) wynika, iż członku „że komisji szacującej straty sporządzają protokół z oszacowania szkód, który powinien zawierać m. in. informacje o średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub
...
paliwo.jpgCopa-Cogeca wraz z głównymi przedstawicielami przemysłu biopaliwowego z UE wyraziła silniejszy sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej dotyczących narzucenia wskaźników iLUC oraz ograniczenia do 5% zastosowania upraw żywieniowych do produkcji biopaliw ostrzegając, że te fundamentalne zmiany z polityce biopaliwowej wywrą znaczny wpływ na biogospodarkę,  zatrudnienie oraz przyszłe inwestycje w
...
copa-cogeca_nowe.gif15 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Skrobia”. Uczestnicy tego spotkania dyskutowali głównie na temat sytuacji rynkowej skrobi, WPR po 2013 r., biogospodarki oraz norm dla produktów pochodzenia biologicznego. Na początku posiedzenia omówiona została sytuacja rynkowa skrobi. W Dani, zbiory ziemniaków skrobiowych będą w tym roku
...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com