truskawkiIntegrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Od dnia 1 stycznia 2014 r. wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zaczynają obowiązywać zasady integrowanej ochrony roślin, co wynika z postanowień art. 14 dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenia nr 1107/2009. 

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin:
1. Należy zapobiegać występowaniu organizmów szkodliwych i zmniejszać ich szkodliwość stosując następujące sposoby:

  • stosowanie płodozmianu i właściwej agrotechniki,
  • stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych i zdrowego materiału siewnego i nasadzeniowego,
  • stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,
  • zapobieganie pojawieniu się organizmów szkodliwych,
  • tworzenie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych,
  • stosowanie środków higieny fitosanitarnej zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych (czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin).

2. Decyzje o wykonaniu zabiegów należy podejmować w oparciu o monitorowanie występowania szkodliwych organizmów.

3.Przy zwalczaniu organizmów szkodliwych należy w pierwszej kolejności wykorzystać metody biologiczne, fizyczne i agrotechniczne. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być  ograniczone do niezbędnego minimum. Należy stosować możliwie najmniejsze dawki i jak najmniej zabiegów. Należy dobierać substancje jak najmniej szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi w taki sposób by uniknąć uodpornienia organizmów szkodliwych.


Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin


Ulotka o Integrowanej Ochronie Roślin:
http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/38810/215479/file/ulotka%20Integrowana%20ochrona%20roślin.pdf

Poradniki na temat Integrowanej Ochrony Roślin

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Poradniki-Dobra-praktyka-ochrony-roslin

Wyszukiwarka i etykiety środków ochrony roślin

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Wyszukiwarka-i-etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com