mrirw.jpgW odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej przewidującej redukcję krajowych płatności uzupełniających, resort rolnictwa wyjaśnił, że decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzająca przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012 przewiduje konieczność zastosowania redukcji krajowych płatności uzupełniających w Polsce za rok 2012 w celu zapewnienia, że poziom płatności w Polsce nie przekroczy poziomu płatności stosowanego w państwach UE-15.
 
 
 
Ww. decyzja określa, że w przypadku gdy całkowita kwota płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych), która ma zostać przyznana rolnikowi za dany rok, przekracza 5 000 euro, kwota krajowych płatności uzupełniających zostaje pomniejszona o kwotę równą 10 % nadwyżki łącznej kwoty płatności (unijnych i krajowych) ponad 5 000 euro. Przedmiotową wartość procentową zwiększa się o cztery punkty procentowe w przypadku, gdy całkowita kwota wszystkich płatności przekracza 300 000 euro, jednak redukcję stosuje się tylko do części całkowitej kwoty przekraczającej 300 000 euro, składającej się z krajowych płatności uzupełniających.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało odpowiednie wnioski w celu wszczęcia procedury zaskarżenia decyzji do Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości i przekazało je Ministrowi Spraw Zagranicznych, który pełni wiodącą, w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej. Jednakże Minister Spraw Zagranicznych, po przeprowadzeniu analizy sprawy, uznał, że zaskarżenie decyzji nie jest zasadne, w szczególności z uwagi na duże ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia Trybunału. W związku z powyższym odstąpiono od zaskarżenia decyzji do ETS.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com