paragraf.gifW związku z trwającymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, który został negatywnie zaopiniowany przez KRIR Prezes Wiktor Szmulewicz wystąpił 28 listopada br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem wyrażającym protest wobec takiego sposobu procedowania z pominięciem strony społecznej. 

Poniżej zamieszczamy pełny tekst wystąpienia KRIR

 

 

Szanowny Panie Ministrze,
W ślad za pismem z dnia 10-11-2012 r. znak: KRIR-5ZG-6-12/2211 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz w związku z zamieszczeniem nowego projektu ww. zmian ustawy na stronie internetowej BIP MRiRW w dniu 30.10.2012 r.  – uprzejmie informuję Pana Ministra, co następuje.
Wyrażam stanowczy protest wobec zaplanowanej na dzień 30.11.br przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – konferencji uzgodnieniowej dot. ww. projektu ze stroną rządową i firmami ubezpieczeniowymi z pominięciem strony społecznej tj. Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Proszę również o wykreślenie z uzasadnienia do projektu OSR w pkt. 6 Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - stwierdzenia, że projekt ustawy był przedmiotem konsultacji społecznych z Krajową Radą Izb Rolniczych. W tym kształcie projekt nie był bowiem konsultowany z samorządem rolniczym, a poprzednia wersja nie zyskała akceptacji KRIR.
Ponadto z posiadanych przeze mnie informacji pozyskanych od rolników, z rozpoczętej akcji ubezpieczeniowej od początku listopada br. wynika, że nie ma kłopotów z brakiem ofert firm ubezpieczeniowych do ubezpieczania upraw i zwierząt. W radio jedna z firm ubezpieczeniowych reklamuje polisy ubezpieczenia roślin i zwierząt z dopłatą z budżetu państwa.
Nadal samorząd rolniczy widzi konieczność reformy systemu ubezpieczeń, ale głębszej niż polegającej tylko na podwyższeniu stawek. Samorząd rolniczy pracuje nad propozycją zmiany ustawy. O wynikach pracy poinformuję Pana Ministra po opracowaniu ustawy.
Informując o powyższym
Pozostaję z poważaniem
/-/Wiktor Szmulewicz
Prezes KRIR 

Z dostępnymi dokumentami dotyczącymi ww. ustawy można zapoznać się na stronie MRiRW http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1507&TabOrgID=1414&LangId=0&AnnouncementId=14770&ModulePositionId=2098

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com