mrirw.jpg11 stycznia br. miało miejsce spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Na zakończenie spotkania podpisano ustalenia, które będą służyły rozdysponowaniu ziemi w całym kraju, a nie tylko w województwie zachodniopomorskim, w którym problem jest rzeczywiście największy.Szef resortu rolnictwa przedstawił również uzgodnione zasady postępowania ANR przy rozdysponowywaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedstawiciele Komitetu przyjechali do Warszawy na zaproszenie ministra Kalemby, który przedstawił im propozycje rozwiązań w zakresie wyeliminowania z przetargów ograniczonych, osób podstawianych tzw. słupów.


Dobrze, że doszło do dzisiejszego spotkania. Problem słupów nie jest wydumany. To realny problem, który chcemy skutecznie rozwiązać – powiedział minister rozpoczynając rozmowy i dodał, że porozumienie w kwestii obrotu użytkami rolnymi to najpilniejsza sprawa spośród zgłaszanych postulatów.

Minister podziękował za dobrą ocenę działań podjętych przez pełnomocnika prezesa ANR, który od nowego roku jest w szczecińskim oddziale. Otworzyliśmy Oddział dla rolników. Służby ochroniarskie zostały zdjęte - zaznaczył.

Najważniejsze jest rozwiązanie problemu. Spotykałem się z przedstawicielami protestujących rolników trzykrotnie i dziś doszliśmy do uzgodnienia wszystkich punktów – poinformował dziennikarzy minister na konferencji prasowej po zakończeniu rozmów.

Minister Kalemba powiedział także o złożeniu dymisji przez szefa szczecińskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych.

Ustalono, że Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Agencja, na wniosek dzierżawcy, pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Rolniczą może przedłużyć umowę zawartą w tym trybie na okres przekraczający 3 lata.

Rozszerzony został także katalog sytuacji, w których Agencja może wykonać prawo odkupu o przypadki, gdy:

  • nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej,
  • prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

Uzgodniono także, że przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych, w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, stosowane będą zabezpieczenia jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.

Na wniosek Izby Rolniczej może też być rozszerzony skład komisji o osoby przez nią wskazane, nie więcej jednak niż 50% składu komisji.

Bardzo duża odpowiedzialność spada od tej chwili na Izby Rolnicze, których przedstawiciele będą zasiadali w komisjach przetargowych – podkreślił minister Stanisław Kalemba i dodał – ale przecież ci ludzie najlepiej znają rolników zamieszkujących dany teren, a to gwarancja eliminowania tzw. „słupów”.
Źródło: MRiRW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com