traktorRealizując wnioski z XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 1 października br. w Warszawie, samorząd rolniczy w dniu 17 października 2014 r. zwrócił się do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego w następujących kwestiach.

Krajowa Rada Izb Rolniczcyh zawnioskowała o wprowadzenie zmian w zasadach przedłużania umów dzierżaw przez Agencję Nieruchomości Rolnych, ponieważ rolnicy dzisiaj nie są w stanie kupić tych gruntów po oferowanych cenach. Zadłużanie się na ogromne kwoty w przypadku zakupu 5-10 ha gruntów może zachwiać płynnością finansową gospodarstw, które od dziesięciu lat modernizują się i poprawiają swoją konkurencyjność. Związane jest to także z obecną, trudną sytuacją w rolnictwie, związaną z rosyjskim embargiem na towary rolno-spożywcze oraz wystąpieniem wirusa ASF na terenie Polski,

Kolejną kwestią jest nadal występujący w Polsce problem dużej ilości działek usytuowanych między własnymi działkami rolników, o niewielkim areale od 0,1 do 2 ha, które należą do Zasobów ANR. Aktualnie nikt ich nie uprawia i zarastają chwastami i drzewami. Z powodu ich wysokich cen, brak jest zainteresowania ich zakupem. Należałoby zatem oddać rolnikom takie działki w użyczenie lub dzierżawę, za niższy czynsz, gdyż są to zazwyczaj grunty słabe i już zdegradowane. Działki te powinny być zbyte sąsiadującym właścicielom, poprzez zastosowanie uproszczonej wyceny wyliczonej wg cen żyta, a nie operatu szacunkowego wg wartości rynkowej i przetargu ograniczonego na podstawie tak wyliczonej ceny, a w przypadku braku chętnych, przeprowadzenia drugiego przetargu ograniczonego ze znacznie obniżoną ceną. W ostateczności, w przypadku braku chętnych w kolejnych przetargach, należałoby przekazać te działki nieodpłatnie na rzecz samorządów lokalnych lub Lasów Państwowych.

Kolejny raz samorząd rolniczy przedstawił problem użytkowania bezumownego małych działek do 5 ha, które według samorządu rolniczego rozliczane powinno być w sposób pozwalający ANR na odzyskanie kosztów dzierżawy i podatku rolnego, a nie pobieranie wysokich kar finansowych. ANR powinna stosować umorzenia, zwolnienia i rozkładanie należności na raty, ponieważ problem dotyczy wielu małych działek na wsi, tzw. nauczycielskich, o których wielu użytkujących nie miało nawet świadomości, czyją są własnością.

Ostatnia kwestia poruszona podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczyła utworzenia nowych gospodarstw przez młodych rolników. Samorząd rolniczy zawnioskował o stosowne zmiany przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, by w wyjątkowych sytuacjach, po obligatoryjnej (tylko w takim przypadku), pozytywnej opinii właściwej izby rolniczej, zwalniać młodych ludzi, uczestników przetargu, z obowiązku 5 lat zamieszkania na terenie danej gminy, by mogli oni zakupić grunty na stworzenie bądź rozwój gospodarstwa.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się także w sprawie wyjaśnienia, czy i na jakich zasadach rolnicy korzystający z prawa pierwszeństwa nabycia dzierżawionych gruntów mają prawo do zapoznania się z wyceną sporządzoną przez ANR oraz do jej kopiowania i porównania. W wielu przypadkach rolnicy spotykają się z odmową w tym zakresie, uzasadnianą prawami autorskimi, a chcieliby sprawdzić rzetelność przeprowadzonego operatu szacunkowego oraz uczestniczyć w wizji lokalnej gruntów, lub przynajmniej być informowani o jej terminie. Jeśli zdarzają się takie przypadki, to należy odpowiednio zmienić procedury i umożliwić kopiowanie dokumentacji, o co wnioskuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Wnioski przekazane zostały do wiadomości również Ministrowi Rolnictwa i Rozowju Wsi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com