rolnictwoW dniu 5 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na wiele niepokojących sygnałów dotyczących kryteriów przyznawania pomocy docierających do samorządu rolniczego.

Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że wielu młodych rolników, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku czyli np. w styczniu br. zgodnie z kryterium z §2 ust. 1 pkt 1), jednocześnie złożyło wnioski o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w ramach ostatniego naboru, czyli do 15 czerwca 2015 r lub było posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

W związku z tym, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 982) uznaje się ich jako osoby, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa jako kierujący i zostają tym samym wyeliminowani z możliwości ubiegania się o wsparcie z ww. działania, nie spełniając kryterium z §2 ust. 1 pkt 2).

Samorząd rolniczy stanowczo sprzeciwił się wykluczeniu z uzyskania pomocy młodych rolników, którzy rozpoczęli urządzanie gospodarstwa w okresie najwyżej 12 miesięcy od daty planowanego złożenia wniosku. Przejmując gospodarstwo ze zwierzętami i chcąc je prowadzić, młodzi rolnicy musieli zgłosić zwierzęta do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Ponadto, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zostało wydane 13 lipca 2015 r., a nabór wniosków o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przeprowadzony był od 15 marca do 15 czerwca 2015 r. Młodzi rolnicy nie mieli zatem wiedzy, że składając wnioski o przyznanie płatności do 15 czerwca 2015 r. zostaną wykluczeniu z możliwości ubiegania się o przyznanie „Premii dla młodych rolników”. Wielu z nich od dłuższego czasu przygotowuje się do złożenia wniosków w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, a z powodu takiej konstrukcji kryteriów w ww. rozporządzeniu czują się zawiedzeni i w pewnym stopniu oszukani.

W związku z tą sytuacją, samorząd rolniczy wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne wprowadzenie zmian legislacyjnych w ww. projekcie, aby nie eliminować z ubiegania się o pomoc młodych rolników, którzy ubiegali się o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach ostatniego naboru bądź byli posiadaczami zwierząt.

Licząc na pilne wprowadzenie zmian przedstawionych przez samorząd rolniczy, Zarząd KRIR zwrócił się także z prośbą o zmianę §7 ust. 1 i 2 w zakresie umożliwienia młodym rolnikom zaliczania gruntów dzierżawionych od osób prywatnych przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, z uwagi na ograniczone w wielu regionach kraju możliwości długoterminowej dzierżawy gruntów z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com