IMG 03247 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość”, w której udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

Samorząd rolniczy wielokrotnie zwracał się do Rządu RP oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w roku 2015, począwszy od maja.

Zdaniem KRIR konieczne jest pilne podjęcie prac Rządu w zakresie zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie.

Ważne jest poszerzenie sieci punktów pomiaru opadów, ponieważ tegoroczna susza objęła tereny praktycznie całych województw, a ogłoszona została tylko w niektórych gminach. Tegoroczna klęska dowiodła, że punktów pomiarów jest za mało, przez co dane nie są miarodajne. Ponadto, raporty wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski były ogłaszane ze zbyt dużym opóźnieniem i dla danych upraw.Przede wszystkim należy stworzyć nowoczesny i innowacyjny system monitoringu suszy w Polsce. Środki w nowym okresie finansowym powinny się znaleźć.

Rząd powinien stworzyć podstawy prawne do rozdzielenia strat 30% przy gospodarstwach mieszanych w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej, ponieważ w produkcji zwierzęcej straty w wyniku suszy mierzalne będą dopiero w przyszłości trudno je na bieżąco oszacować). Komisje w różnych województwach miały różne wytyczne – w niektórych doliczano koszt zakupu pasz, a nawet spadek cen mleka – jest to niedopuszczalne, aby w Polsce na podstawie jednakowych przepisów – różnie szacowano straty.

Samorząd rolniczy postuluje, aby przez najbliższe miesiące podjąć zintensyfikowane działania, by stworzyć ramy prawne, które zapewnią normalność, w przypadku wystąpienia klęski, nie tylko suszy.

IMG 0283 IMG 0330 IMG 0375

 

W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Cezary Szeliga – Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Janina Pszczółkowska – Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czasie konferencji przedstawiciele klubów PO – Leszek Korzeniowski, PiS – Krzysztof Jurgiel, SLD – Romuald Ajchler i PSL – Mirosław Maliszewski przedstawiali propozycje swojego klubu dla polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem tematu konferencji, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania problemów, do których odnosili się zaproszeni goście.

Więcej zdjęć w galerii - zobacz >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com