gruntyW dniu 6 września 2016 roku odbyło się III posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Leszek Juszczak główny specjalista Departamentu Gospodarki Ziemią, Elżbieta Sawicka główny specjalista Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych Zygmunt Sosnowski, Jolanta Górska. W posiedzeniu Komisji wziął również udział Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski

W porządku obrad znalazły się:

  1. Problemy związane z realizacją ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  2. Zmiana ustawy Prawo Łowieckie w zakresie szacowania szkód łowieckich.
  3. Sprawy różne.

Przyjęto także wnioski i rekomendacje, co do kolejnych zmian odnośnie Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw:

  1. Umocowanie Rad Społecznych przy ANR na mocy rozporządzenia MRiRW.
  2. Weryfikacja członków Rad Społecznych przy ANR pod względem prawidłowej delegacji prawnej właściwego organu delegującego
  3. Wprowadzenie wytycznych co do wydawania przez Izby Rolnicze rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.
  4. Zróżnicowanie regionalizacji powierzchni nieruchomości rolnej jako kryterium przetargowe.
  5. Konieczność uwzględnienia w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw spółdzielni i spółek pracowniczych.
  6. Wprowadzenie przez ANR weryfikacji oświadczeń rolników odnośnie ilości zakupionych hektarów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez ANR.
  7. Wprowadzenie przez ANR weryfikacji parametrów gospodarstwa po każdorazowym wygraniu przez rolnika przetargu na nieruchomość.

W kwestii zmiany ustawy Prawo łowieckie, po dyskusji, członkowie Komisji przyjęli wniosek, że należy się zwrócić do MRiRW i MŚ w sprawie udostępnienia projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com