rolnictwoW związku z otrzymanym do konsultacji publicznych projektem Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiRW 2030) opracowanym przez resort rolnictwa – 4 lipca 2019r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do przedmiotowego projektu, zwracając m.in. uwagę, że dokument zbyt ogólnikowo i bardziej jako diagnoza traktuje sprawy dotyczące rolnictwa.

Potwierdzeniem tego twierdzenia jest np. tekst na str. 35 dotyczący „Wizji polskiej wsi 2050”, gdzie planuje się, że w 2050 r. obszary wiejskie będą atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku, a dopiero na czwartym miejscu podaje się prowadzenie działalności rolniczej. Działalność rolnicza powinna tu być wymieniona na pierwszym miejscu, bo wiadomo jest, że produkcji rolniczej na obszary miejskie się nie przeniesie, a światowe zapotrzebowanie na żywność rośnie.

Także w związku z migracją mieszkańców miast na wieś, którzy nie mają specjalnie pojęcia o produkcji rolniczej – brakuje nam w dokumencie rozwiązań tego ważnego problemu. W naszej opinii jest to niebezpieczeństwo zagrażające utrzymaniu hodowli (np. absurdalny projekt ustawy tzw. odorowej). Ludność miejska przeprowadzając się na obszary wiejskie powinna mieć świadomość, że tam jest prowadzona produkcja rolnicza.

Dodatkowo, podane na str. 40-46 rozstrzygnięcia strategiczne są raczej  postawioną diagnozą, a nie rozstrzygnięciem i tak np. podane na str. 40 rozstrzygnięcie strategiczne  „Celem przekrojowym działań powinno być zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i wzrost dochodów rolników.” – brakuje w tych rozstrzygnięciach jak planuje się to zrealizować? Podane poszczególne kierunki interwencji przedstawione są również skrótowo, np. tak ważne zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym opisano na 1,5 strony (cały dokument liczy 166), zbyt mało podając szczegółów.

W opinii KRIR dokument należy uzupełnić, doprecyzowując szczegóły planowanych rozwiązań.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com