W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR odnośnie konieczności modernizacji budynków w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pismem z dnia 27 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz.U. L z 8.5.2024) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 8 maja 2024 r. Przepisy dyrektywy weszły w życie 28 maja 2024 r. Wszystkie kraje członkowskie będą miały, w zależności od przepisów dyrektywy, czas na jej wdrożenie najpóźniej do 29 maja 2026 r.

W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną medialną aktywność, związaną z przekazywaniem nieprawdziwych informacji m.in. o obligatoryjnej modernizacji budynków w Polsce lub zakazie stosowania wybranych źródeł ciepła w budynkach. Sensacyjne tytuły medialne i wykorzystywanie wyrwanych z kontekstu zdań wprowadzają niestety zamęt informacyjny.

Obowiązujący obecnie porządek prawny oraz przepisy przytoczonej Dyrektywy nie zmuszają do renowacji domów/budynków rolniczych/mieszkań prywatnych właścicieli, jak również nie zakazują bezpośrednio użytkowania wybranych źródeł ciepła w budynkach. Przede wszystkim cele dyrektywy są nałożone na państwo członkowskie, a nie bezpośrednio na obywateli. Państwa członkowskie mają cały wachlarz możliwości żeby cele osiągnąć - przede wszystkim poprzez zachęty finansowe do remontów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad założeniami do implementacji dyrektywy i nie przewiduje obligatoryjnych remontów dla istniejących budynków, ani też obowiązkowej wymiany kotłów gazowych.

Modernizacja budynków będzie wiązała się z systemem zachęt do przeprowadzania modernizacji, a nie autorytarnym nakazem modernizacji budynków, w szczególności tych, których modernizacja nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Tym bardziej nie przewiduje się wprowadzania kar za nieprzeprowadzenie nielogicznych, nieopłacalnych modernizacji.

Dyrektywa nie zmusza bezpośrednio do wymiany kotłów gazowych. Zawarto w niej zapis mówiący o tym, że państwo członkowskie ma przedstawić plan odejścia od kotłów na paliwa kopalne do 2040 roku. Jednak rozliczane będzie z przedstawienia planu i wysiłków w tym celu podejmowanych, a nie z osiągnięcia celu. Właściciele kotłów gazowych będą więc mogli po 2040 roku nadal z nich korzystać. Przepisy dyrektywy obejmują zakaz dopłat (zachęt, programów pomocowych itp.) do montażu urządzeń grzewczych na paliwa kopalne od 2025 r. (z pewnymi wyjątkami).

Niezależnie od innych czynników, modernizacja budynków w Polsce będzie opierała się przede wszystkim o podstawowe hasło dyrektywy, czyli opłacalność ekonomiczną i wykonalność techniczną, tak aby uniknąć działań nieefektywnych i nieracjonalnych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa, pod adresem:https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dyrektywa-w-sprawie-charakterystyki-energetycznej-budynkow-epbd dostępny jest materiał informacyjny w przedmiotowej sprawie, mogący pomóc rozwiać pojawiające się wątpliwości.

Natomiast informacje o dostępnych programach wsparcia zamieszczone zostały pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/potrzebujesz-finansowego-wsparcia-na-termomodernizacje-budynku

Pismo KRIR >>>

Pismo MKiŚ >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com