Zarząd KRIR pismem z dnia 09 lipca 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o dokonanie zmian w przepisach dotyczących warunków ustalania odszkodowań i rekompensat za grunty rolników zajmowane pod budowę linii energetycznych, kolejowych oraz dróg. Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają w pełni wszystkich aspektów, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych.

Przy aktualnych zasadach wyceny odszkodowań nie bierze się pod uwagę dodatkowych trudności, jakie napotykają rolnicy w wyniku prowadzenia działalności rolniczej na gruntach sąsiadujących z terenami zajętymi pod budowę infrastruktury energetycznej, kolejowej i drogowej. Wprowadzenie ograniczeń, takich jak trudniejszy dostęp do pól, konieczność stosowania alternatywnych dróg dojazdu czy zmiana metod uprawy, znacząco wpływają na efektywność i opłacalność produkcji rolniczej. Ponadto, aktualne przepisy nie uwzględniają również spadku wartości gruntów przylegających do tych, które zostały zajęte pod budowę infrastruktury. Bliskość takich instalacji często negatywnie wpływa na wartość rynkową pozostałych terenów rolnych, co prowadzi do strat finansowych dla ich właścicieli.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach, które uwzględnią wnioski zgłaszane przez kolejnych rolników przy zmianie lokalizacji budowy infrastruktury ewentualnie ustalaniu odszkodowań i rekompensat.

Pismo KRIR >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com