Pozostałe

krus

Zarząd KRIR realizując wniosek z III Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, przedstawiając propozycje rozwiązania problemów związanych z emeryturami rolniczymi, najbardziej dotkliwych dla rolników.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 27 marca 2020 r. >>> w sprawie otwarcia konsulatów na Białorusi i Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r. poinformowało, że urzędy konsularne na Białorusi prowadzą przez cały czas, choć w ograniczonym zakresie, obsługę wizową. W ciągu najbliższych kilkunastu dni można spodziewać się wznowienia działalności przez niektóre punkty przyjmowania wniosków wizowych zarządzane przez usługodawcę zewnętrznego realizującego usługi outsuorcingu wizowego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Białorusi. Natomiast urzędy konsularne na Ukrainie z dniem 4 maja rozpoczną przyjmowanie wniosków wizowych zarówno w swoich siedzibach, jak i za pośrednictwem punktów przyjmowania wniosków wizowych (w nieco zmienionej formule spowodowanej wprowadzonymi przez władze Ukrainy ograniczeniami).

pieniądze1W związku z naszym pismem w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z uzgodnieniami z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe jest wszczęcie postępowania w zakresie przejęcia długu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), gdy ustanowione zabezpieczenie dotyczy zobowiązań wymagalnych, które mogą zostać przejęte przez KOWR, pod warunkiem że wierzyciel na etapie potwierdzania salda zobowiązań, zobowiąże się wykreślić hipotekę z chwilą spłaty należności nią zabezpieczonych. Takie zobowiązanie powinno zostać złożone wraz z wnioskiem o przejęcie długu.

gospodarstwo

Zarząd KRIR 23 marca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju ( pismo KRIR ) w sprawie postępowania w  sytuacji wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej  produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych  poniosą straty związane  z ogłoszonym stanem epidemii w kraju.

elewator

Zarząd KRIR wystąpił 6 maja 2020 r. do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju  w sprawie dotyczącej rozwiązania problemu rolników prowadzących gospodarstwa rolne a dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników na działalność) i umożliwienia skorzystania im z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma jeden NIP i w Jednolitym Pliku Kontrolnym, skierowanym do Urzędu Skarbowego widnieją przychody z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej.

Rolnicy będący również przedsiębiorcami, którym znacznie spadły przychody z działalności w związku z epidemią COVID-19 i rozliczający się w US przez JPK, ubiegający się o subwencję na utrzymanie pracownika w działalności powinni mieć możliwość nie doliczania przychodów z gospodarstwa np. ze sprzedaży mleka (która utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie). Weryfikacja przez PFR powinna dotyczyć przychodów z firmy, ponieważ subwencja przeznaczona jest na pracownika, w firmie pozarolniczej.

Zarząd KRIR oczekuje jednakowego potraktowania przedsiębiorców jak i rolników prowadzących oprócz gospodarstwa rolnego działalność pozarolniczą i umożliwienie skorzystania z pomocy Państwa.

Pismo zostało skierowane również do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com