owoce i warzywa.jpgW związku ze zmianami w organizacji wsparcia finansowego dla grup producentów, które wprowadziła Komisja Europejska tj. limity pomocy na realizację przez grupę jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw, 22 października br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań, celem złagodzenia negatywnych skutków wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego nr 302/2012 zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
 
 
 
 
Do tej pory, wkład Unii Europejskiej dla wsparcia grup producenckich nie przekraczał 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji. Kraje członkowskie płaciły co najmniej 5 % kosztów, natomiast beneficjenci finansowali od 25 % kosztów inwestycji. Z kolei Polska zdecydowała się na najwyższy poziom dofinansowania grup, czyli 25 %. Dzięki takiemu rozwiązaniu polskie grupy producentów warzyw i owoców uzyskiwały wsparcie rzędu 5 mln euro w roku 2007, 13 mln euro w 2008, 50 mln euro w 2009, 113 mln euro w 2010 i 185 mln euro w 2011 r. Na rok 2012 szacowano wstępnie pomoc w wysokości 330 mln euro. Niestety wprowadzone przez KE w kwietniu br. zmiany spowodowały znaczące ograniczenie wsparcia udzielanego na realizację inwestycji grupom producentów owoców i warzyw - do 10 mln EUR w skali całej UE.

Celem wsparcia udzielanego w ramach grup producentów było ułatwienie podmiotom posiadającym taki status spełnienia wymogów uznania jako organizacja producentów. KE zmieniając obecne przepisy w tym obszarze likwiduje najważniejszy bodziec zachęcający producentów owoców i warzyw do współpracy. Konsekwencją tego będzie znaczne spowolnienie procesu organizowania rynku owoców i warzyw.

Mając na uwadze powyższe, oraz fakt iż, poziom zorganizowania sektora owoców i warzyw w nowych państwach członkowskich UE pozostaje nadal na bardzo niskim poziomie względem starych państw członkowskich (ok. 15% w Polsce wobec 80% i 90% odpowiednio w Belgii i Holandii), Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o podjęcie działań na forum UE celem utrzymania wsparcia finansowego dla grup producentów rolnych w przyszłej perspektywie finansowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com