opryskiwacz2

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 17 października 2023 r. do do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa, Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena o dalsze działania w celu odnowienia przez KE zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie.

Na posiedzeniu SCOPAF w dniu 13 października 2023 r., podczas dyskusji na temat odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat nie uzyskano większości kwalifikowanej i nie podjęto decyzji w tej sprawie. Zdaniem samorządu rolniczego ze względu na zachowanie zarówno bezpieczeństwa żywnościowego Europy, jak i konkurencyjności gospodarstw europejskich, konieczne jest przedłużenie pozwolenia na stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat.

Obecne zatwierdzenie wygasa 15 grudnia 2023 r., co oznacza, że rolnicy zostaną pozbawieni głównego narzędzia kontroli zachwaszczenia upraw. Aktualnie w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce znajduje się 95 środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną. Glifosat ma bardzo szerokie zastosowanie w uprawach rolnych, sadowniczych, warzywniczych, na łąkach, pastwiskach, również w produkcji roślin ozdobnych.

Zważywszy, że w ocenie substancji czynnej glifosat ogłoszonej w dniu 26 lipca 2023 r. przez EFSA nie zidentyfikowano żadnych krytycznych obszarów budzących obawy samorząd rolniczy wystąpił o wzięcie pod uwagę interesów rolniczych i podejmowanie działania zmierzającego do odnowienia zatwierdzenia glifosatu jako substancji czynnej do stosowania w rolnictwie w terminie przed 15 grudnia 2023 r..

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com