Produkcja Zwierzęca

Czym jest dobrostan zwierzątNowe regulacje ujęte m.in. w  Europejskim Zielonym Ładzie, związane z dobrostanem zwierząt są wyzwaniem zarówno dla producentów jak i przetwórców mleka. Pojęcie to obejmuje takie elementy jak: naturalne biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia i jego stan emocjonalny oraz jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań.

W odpowiedzi na wnioski wojewódzkich izb rolniczych dotyczących pomocy dla producentów trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 23 marca 2022 r. przekazało następujące wyjaśnienia:

wieprzowina (2)Skup interwencyjny rozumiany jako mechanizm publicznej interwencji rynkowej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych - rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich – zgodnie z tym rozporządzeniem nie jest przewidziany na rynku wieprzowiny.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>> w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 18 lutego 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Główny Inspektorat Weterynaryjny w piśmie z dnia 27 stycznia 2022 r. w związku z nowymi zasadami badań kontrolnych zwierząt w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2021, poz. 2237), informuje, co następuje.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com