trzoda2.jpgGłówny Inspektorat Weterynarii informuje o nowych przepisach w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Nowe przepisy dotyczą rzeźni, producentów sprzętu do unieruchamiania i ogłuszania, ferm zwierząt futerkowych oraz  Inspekcji Weterynaryjnej.
 
 
 
 
 
NOWE WYMAGANIA DLA RZEŹNI:
Standardowe procedury operacyjne
konieczność opracowania pisemnych instrukcji wszystkich  działań związanych ze zwierzętami, odbywających się w rzeźni, takich jak obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, unieruchamianie, ogłuszanie i wykrwawianie zwierząt;
Kontrole ogłuszania
obowiązek wdrożenia procedury kontroli ogłuszania zwierząt oraz  wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ww. kontroli
 • reprezentatywna próba zwierząt,
 • częstotliwość ustalana na podstawie:
 • wyników poprzednich kontroli
 • wszelkich innych czynników, które mogą wpływać na skuteczność procesu ogłuszania.
 • działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

Procedury monitorowania w rzeźniach
w celu zapewnienia właściwej kontroli ogłuszania
 
Pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt
konieczność wyznaczenia pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, jak również uprawnienia do wydawania poleceń personelowi w zakresie ochrony zwierząt.

Świadectwo kwalifikacji
konieczność przeszkolenia personelu; świadectwo kwalifikacji wskazuje kategorie zwierząt, rodzaje urządzeń i działania, które dany pracownik może wykonywać. [okres przejściowy dla państw członkowskich do 8 grudnia 2015 r.; zasady zostaną przedstawione w prawie krajowym]

Wymagania dotyczące infrastruktury:
 • magazyny żywca,
 • sprzęt do ogłuszania (m.in. instrukcje producentów, rejestracja parametrów)
[ okres przejściowy dla rzeźni działających przed 1 stycznia 2013 r. do 8 grudnia 2019 r.]
 
WYMAGANIA DLA  PRODUCENTÓW SPRZĘTU DO UNIERUCHAMIANIA I OGŁUSZANIA

 • konieczność opracowania instrukcji dotyczących użytkowania,  w sposób zapewniający optymalne warunki dobrostanu zwierząt,   określające:
 • gatunki, kategorie, liczbę lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia te są przeznaczone;
 • zalecane parametry odpowiadające różnym okolicznościom użytkowania, w tym najważniejsze parametry wpływające na skuteczność użycia;
 • w przypadku urządzeń do ogłuszania – metodę monitorowania skuteczności urządzeń w odniesieniu do zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
 • zalecenia dotyczące konserwacji i, w razie konieczności, kalibracji urządzeń do ogłuszania.
 • wyposażenie sprzętu do unieruchamiania i ogłuszania w ww. instrukcje;
 • upublicznianie ww. instrukcji również za pośrednictwem Internetu.
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŚMIERCANIA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

 • metody ogłuszania zwierząt (art. 4)
 • użycie urządzenia bolcowego penetrującego,
 • uderzenie w głowę
 • ogłuszanie elektryczne
 • dwutlenek węgla w wysokim stężeniu – łasicowate, szynszyle
 • tlenek węgla (czyste źródło)
 • tlenek węgla w połączeniu z innymi gazami
 • iniekcja śmiertelna
 • uśmiercanie zwierząt w obecności lub pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacji (art. 7.3)
 • konieczność zgłaszania terminu uśmiercania zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii z odpowiednim wyprzedzeniem; (art. 7.3)
 • konieczność prowadzenia kontroli ogłuszania zwierząt
 • konieczność opracowania pisemnej procedury dotyczącej wszystkich czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt, takich jak dostarczanie zwierząt z klatek na miejsce uśmiercania; ogłuszanie /uśmiercanie. (art. 6).
 • urządzenia do unieruchamiania i ogłuszania 
 • konserwacja i kontrola zgodnie z instrukcją producenta przez osoby przeszkolone w tym celu;
 • informacje o konserwacji przechowywane przez 1 rok.
 • dostępność zapasowego urządzenia do ogłuszania.

Źródło: GIW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com