krowyMając na uwadze wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z brakiem możliwości wypracowania konsensusu w UE odnośnie polskiego wniosku w zakresie zniesienia kar za przekroczenie limitu produkcji mleka za 2014/2015 r., 19 grudnia 2014 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie jednoznacznego stanowiska Rządu RP w tej sprawie, czy są szanse na zmianę decyzji KE? Jeżeli polski Rząd nie widzi takiej możliwości konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków informacyjnych wśród rolników.

Jednocześnie Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła o przyjęcie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, który zakłada zniesienie zasady dotyczącej potrącania na rzecz krajowej rezerwy 5% kwoty indywidualnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia oraz zniesienie ustawowego zakazu zbycia oraz oddania w używanie całości lub części kwoty indywidualnej przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy – poprzez ograniczenie tego zakazu jedynie do wielkości kwoty przyznanej z krajowej rezerwy.

Rynek mleczarski to specyficzny rynek regulowany poprzez system kwotowania skupu mleka obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zapowiedziała jednak zniesienie kwot od kwietnia 2015 r. czemu przeciwna była Polska, nie miała jednak wsparcia w innych krajach. W związku z tą decyzją, w ostatnich latach systemu kwotowania, niektórzy hodowcy bydła mlecznego zaczęli zwiększać produkcję. W opinii samorządu rolniczego, skoro likwidacja limitowania mleka jest przesądzona, to powinno się odejść od kar za przekraczanie kwot w tym roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com