Produkcja Zwierzęca

W odpowiedzi na pismo KRIR >>> z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja 2021 r., przekazuje następujące informacje (pismo do pobrania):

kury

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystąpił 18 maja 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy na terenie Polski. W województwie łódzkim stwierdzono już w 2021 roku pięć ognisk HPAI, podczas gdy w całym 2020 r. było ich tylko kilka. Pomimo reżimu sanitarnego ta choroba rozprzestrzenia się i w konsekwencji prowadzi do dużych strat w gospodarstwach.

Ponadto hodowcy informują samorząd rolniczy, że zakłady ubezpieczeniowe nie chcą zawierać umów ubezpieczeniowych od ryzyka wystąpienia epidemicznych chorób zwierząt.

Przedstawiając powyższe Zarząd KRIR wystąpił o uruchomienie pomocy dla hodowców drobiu oraz wpłynięcie na zakłady ubezpieczeniowe, aby umożliwiły rolnikom w takich przypadkach, ubezpieczenie zwierząt od uboju z konieczności, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), która przewiduje możliwość takiego ubezpieczenia z dopłatami do składek z budżetu państwa.

krowa

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o usprawnienie systemu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt.

Delegaci samorządu rolniczego podnoszą problem związany z sytuacjami, kiedy hodowane zwierzęta są chore lub po przebytej kuracji, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i konieczne jest dokonanie uboju i utylizacji zwierzęcia, ze względu na podane leki i czas karencji. Mięso w takich przypadkach nie nadaje się do sprzedaży i dalszego wprowadzenia na rynek mięsa wołowego. Zarząd KRIR zgadza się w pełni, że tego typu mięso jest niskiej jakości i nie powinno trafić do sprzedaży.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) przewiduje możliwość ubezpieczenia bydła i innych zwierząt gospodarskich - koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od uboju z konieczności. Do polis zawieranych z zakładem ubezpieczeń od ryzyka uboju z konieczności przewidziane są z budżetu państwa dopłaty dla producentów rolnych do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia tego typu zdarzeń losowych. Jednak jest to przepis martwy, ponieważ zakłady ubezpieczeń nie chcą zawierać polis ubezpieczenia od uboju z konieczności lub stosują wysokie stawki, nieopłacalne dla rolników.

Przedstawiając powyższy problem Zarząd Krajowej Rady wnioskuje o wprowadzenie zmian przepisów ww. ustawy, dotyczących ubezpieczenia zwierząt, tak aby usprawnić system i umożliwić rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń losowych związanych z zachorowaniem zwierząt.

Zarząd KRIR zwrócił się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie możliwości uzyskania dofinansowania w postaci odszkodowania za zutylizowanie chorych zwierząt. Proponujemy odszkodowanie w wysokości 600-800 zł/szt. Kwota ta wynika z porównania cen w przypadku utylizacji i cen rynkowych mięsa spożywczego. Przyjęcie powyższych rozwiązań przyczyni się również do bardziej humanitarnego podejścia kupców w opisanych sytuacjach.

dar dla pszczolCzłonkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wysiali 3 tys. paczek mieszanki nasion roślin nektaro- i pyłkodajnych, stanowiących pożytek i schronienie owadom zapylającym.

W dniu 6 maja 2021 r. Główny Lekarz Weterynarii w związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń przesłał zasady przemieszczeń świń, materiału biologicznego oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych pochodzących od świń. Poniżej treść pisma Głównego Lekarza Weterynarii:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com