suszaRealizując wniosek z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 29 lipca 2015 r., Zarząd KRIR w dniu 7 sierpnia 2015 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii podjęcia pilnych działań w celu zmiany przepisów dotyczących monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych niezbędna jest zmiana sposobu monitorowania ilości opadów przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Konieczne jest pilne podjęcie rozmów na temat zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego, który obecnie nie uwzględnia niskiej ilości opadów w okresie jesienno-zimowym i tym samym niskiego poziomu wód gruntowych przed okresem wegetacji, co ma znaczący wpływ na wystąpienie objawów suszy w późniejszym okresie.

Równie ważne jest poszerzenie sieci punktów pomiaru opadów, ponieważ tegoroczna susza objęła tereny praktycznie całych województw, a ogłoszona została tylko w niektórych gminach. Dlatego też, to komisje szacujące straty w gminach powinny decydować o wystąpieniu suszy na poszczególnych obszarach, co nie wynika z Informacji dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę przekazanej przy piśmie z dnia 04.08.2015 r., znak: Fwe 07-250b/2015 (zobacz >>>).

W związku z powyższym, Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o zorganizowanie spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z przedstawicielami samorządu rolniczego w celu wypracowania zmiany sposobu wyliczania klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych oraz zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie jednoznacznej interpretacji uprawniającej komisje szacujące straty w gminach do decydowania o wystąpieniu suszy na poszczególnych terenach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com