traktor MRiRW w dniu 25 sierpnia 2015 r. poinformowało, że termin wysiewu międzyplonów do dnia 20 sierpnia dotyczy międzyplonów ścierniskowych deklarowanych przez rolników jako elementy proekologiczne w celu realizacji praktyki zazielenienia (EFA). Międzyplon ścierniskowy będący elementem EFA musi być utrzymany do dnia 1 października. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przekazane pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r., (zobacz >>>).

Z kolei w odniesieniu do terminu wysiewu poplonów ścierniskowych w ramach pakietów rolnośrodowiskowych uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. poz. 361 z późn. zm.), w przypadku stosowania przez rolnika międzyplonów w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego (tj. pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego" PROW 2007-2013), co do zasady, wysiewu roślin jako międzyplonu należy dokonać do dnia 15 września oraz utrzymać międzyplon do dnia 1 marca roku następnego.

Od 2015 r. zostało wdrożone nowe działanie, tj. „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" PROW 2014-2020, w ramach którego przewidziano stosowrnie przez rolników międzyplonów. Chodzi tu o zobowiązania podjęte w ramach:

  1. pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, gdzie międzyplon jest obowiązkową do zastosowania praktyką dodatkową w jednym roku realizacji zobowiązania. Międzyplon jako praktyka dodatkowa jest wysiewany w terminiedo dnia 1 października i musi być utrzymany do dnia 15 lutego roku następnego;
  2. wariantu 2.1. Międzyplony, pakietu 2. Ochrona gleb i wód, dla którego ostatecznym terminem wysiewu roślin międzyplonowych jest15 września. Międzyplony w ramach pakietu 2. muszą być utrzymane do dnia 1 marca roku następnego.

Powyższe terminy wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com