Susza

grunty2W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, popierające wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej o dopuszczenie w wyjątkowych sytuacjach możliwości zaorania łąki cennej przyrodniczo, resort rolnictwa poinformował, że przedmiotową kwestię należy przeanalizować przede wszystkim w kontekście cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych (TUZ), jako elementu zazielenienia oraz trwałych użytków zielonych cennych pod względem przyrodniczym, do których można uzyskać płatność w ramach Programu rolnośrodowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

pieniadzeW związku z pismem władz samorządowych Gminy Klonowa, popartym przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawie m.in. zasad szacowania szkód powstałych w wyniku suszy skierowanym do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, resort rolnictwa poinformował, że rozwiązaniem umożliwiającym szybkie i nie budzące zastrzeżeń producentów rolnych oszacowanie szkód powstałych m.in. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez producentów rolnych ewidencji przychodów i rozchodów, która w sposób bezsprzeczny i rzetelny pozwalałaby wykazać utracone przez producenta rolnego dochody.

stawy hodowlaneW związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie udzielenia pomocy dla gospodarstw rybackich poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, resort rolnictwa poinformował, że do Związku Producentów Ryb, Polskiego Towarzystwa Rybackiego oraz Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych przekazany został w ramach konsultacji poprzedzających proces legislacyjny projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym proponuje się stworzenie podstaw prawnych do udzielania pomocy dla rolników którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze, gmin w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

pieniadzeRada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r. przyjęła program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w 2015 r. spowodowane przez suszę i zgodnie z którym do końca września rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie państwa na ten cel wynosi ok. 450 milionów złotych. Wielokrotnie samorząd rolniczy wnioskował, aby termin składania wniosków przez rolników był wydłużony co najmniej o 2 tygodnie. Niestety głos samorządu rolniczego po raz kolejny został zlekceważony.

pieniadzeW celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com