Susza

grunty MRiRW poinformowało, że od 2015 r. w ramach zazielenienia gospodarstwa posiadające powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązane są do przestrzegania wymogu utrzymania obszarów proekologicznych. W Polsce w ramach zazielenienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354), jako obszar EFA, mogą być deklarowane międzyplony, które zostały utworzone przez wsiewki trawy w uprawę główną albo wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż.

gruntyW związku z suszą, która występuje na terenie całego kraju, 17 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie z samorządem rolniczym. Sytuacja rolników obecnie jest dramatyczna. Susza spowodowała, że tegoroczne plony będą zdecydowanie mniejsze i gorszej jakości. W niektórych rejonach o plonach nie ma w ogóle co mówić. Rolnicy już wiedzą, że w tym roku poniosą wielkie straty finansowe. Wielu Wojewodów nie ogłosiło stanu klęski ze względu na obecny stan prawny oparty na danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, który nie stwierdził stanu suszy.

konf. prasowa 14.08.15W związku z klęską suszy, która występuje obecnie na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna, w dniu 14 sierpnia 2015 r., Prezes KRIR zorganizował konferencję prasową, podczas której zwrócił się do Premier RP o wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju.

gruntyRolnictwo jest tą gałęzią gospodarki, która w bezpośredni sposób zależna jest od warunków pogodowych. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. W obecnym czasie mamy do czynienia z klęską suszy, która występuje już na obszarze całego kraju, a w wielu rejonach sytuacja niedoboru wody jest krytyczna.

susza2Realizując wniosek z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 29 lipca 2015 r., w dniu 11 sierpnia 2015 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Administracji i Cyfryzacji w kwestii powoływania komisji do spraw szacowania szkód klęskowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com