Susza

suszaRealizując wniosek z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 29 lipca 2015 r., Zarząd KRIR w dniu 7 sierpnia 2015 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii podjęcia pilnych działań w celu zmiany przepisów dotyczących monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy.

susza

4 sierpnia 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał na ręce Prezesa KRIR nową informację  przeznaczoną dla Komisji powołanych przez Wojewodów w sprawie ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny i inne klęski żywiołowe. Poniżej można zapoznać się z treścią Informacji.

Informacja do pobrania>>>

gruntyRolnictwo jest tą gałęzią gospodarki, która w bezpośredni sposób zależna jest od warunków pogodowych. To rolnik jako pierwszy boryka się ze skutkami ekstremalnych warunków pogodowych. Dlatego samorząd rolniczy 17 lipca 2015 r. po raz kolejny zwrócił się z wnioskiem do resortu rolnictwa o kompleksową i całościową zmianę „podejścia” do problemu suszy.

mrirw9 lipca 2015 r. Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparcie dla wniosku Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany dotychczasowego systemu wyznaczania obszarów na których wystąpiły straty w plonach spowodowane długotrwałą suszą.  Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że problem ten jest zgłaszany przez wiele województw, które wskazują, iż narzędzie Systemu Monitoringu Suszy jest bardzo przydatne, ale niestety z uwagi na zbyt małą liczbę stacji nie w pełni reprezentatywne, jeśli chodzi o zdiagnozowanie i ogłoszenie stanu klęski suszy, oraz zwracają uwagę na skomplikowaną procedurę ogłoszenia klęski suszy.

gruntyProducenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com