copa-cogeca_nowe.gifW dniu 9 czerwca br. roku w siedzibie komitetów Copa-Cogeca odbyło się wspólne posiedzenie POCC/CCC. Głównymi punktami omawianymi na posiedzeniu były: Stanowisko w sprawie zazieleniania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku; dokument roboczy na temat interesów rolników w zakresie rynków finansowych; susza na terenie UE oraz jej skutki a także obecny stan epidemii E-Coli w UE.
 
 
 
 
 
Pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu projektu dokumentu dyskusyjnego w sprawie „Zazieleniania WPR”.  Podczas dyskusji, Hiszpańska delegacja sprzeciwiła się zastosowaniu terminu „zielonegowzrostu” w pierwszym filarze, tłumacząc, że przyjęcie takiego elementu spowoduje bardzo wysoki wzrost kosztów, których tak naprawdę sami rolnicy będą mogli ponieść.  Włączając się do dyskusji, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-CogecaPekkaPesonen oświadczył, że wszyscy przedstawiciele rolników zgodziliby się z tym argumentem, jednak debata nad elementem zazieleniania Wspólnej Polityki Rolnej jest już niestety przesądzona- Komisja Europejska oraz Rada Ministrów ds. Rolnictwa już potwierdziła istnienie elementu zazieleniania w pierwszym filarze”. Sekretarz Generalny dodał również, że zazielenianie jest bardzo popularnym elementem wśród opinii publicznej. Zazielenianie na pewno będzie miało wpływ na koszty rolników, ale musimy się teraz skoncentrować nad odpowiednim ukierunkowaniem tego elementu tak, aby jak najbardziej zminimalizować dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść rolnicy. Musimy postępować w taki sposób, aby element „zielonego wzrostu” zamienił się w możliwości biznesowe dla rolników- tak aby rolnicy sami mogli zyskać w związku z zazielenianiem,” stwierdził Pan Pesonen. 

Druga część posiedzenia poświęcona była debacie na temat epidemii E-Coli w UE. W debacie tej  uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dyskusję rozpoczął przewodniczący grupy roboczej „Warzywa i owoce” KomitetówCopa-Cogeca Pan Hans Van Es, który apelował do przedstawicieli KE, aby źródło epidemii zostało jak najszybciej wykryte oraz aby Komisja Europejska przekazała jasne informacje europejskim konsumentom, mówiąc, że jedzenie owoców i warzyw jest całkiem bezpieczne. Pan Van Es zwrócił się również do KE o pomoc odnośnie zarządzania rynkiem, twierdząc, że detaliści wykorzystują sytuację kryzysową, kupując np. ogórki za 2 centy za kilo, a sprzedając je hipermarketom za 29 centów za kilo. Włączając się do dyskusji, Sekretarz Generalny PekkaPesonen powiedział: „Popieramy działania Komisji Europejskiej w tej sprawie, lecz z drugiej strony uważamy, że KE za mało czasu poświęciła na rozważenie opcji wsparcia finansowego oraz rekompensaty dla rolników, którzy bardzo mocno zostali dotknięci tym problemem i którzy ponieśli ogromne straty w dochodach- szczególnie, iż teraz wygląda na to, że rolnicy nie mieli nic wspólnego z wybuchem epidemii E-coli w Europie”. W odpowiedzi, kierownik wydziału DG SANCO (ds. zdrowia konsumentów), Pan Koen Van Dyck, poinformował uczestników, że pomimo śmierci aż 25 osób oraz ponad 2,000 potwierdzonych przypadków z ponad 4000 próbek zbadanych w UE, naukowcy nadal nie zdołali zidentyfikować źródła, które spowodowało wybuch epidemii E-Coli.  PanHermanusVersteijlen Dyrektor Dyrektoriatu DG AGRI (ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich) także wziął udział w spotkaniu. Pan Versteijlen poinformował uczestników, że Komisja Europejska zamierza przeznaczyć 210 milionów euro w celu zrekompensowania strat poniesionych przez rolników. Na koniec debaty, hiszpańska delegacja zwróciła się do przedstawicieli KE mówiąc, że suma 210 milionów euro na rekompensaty jest za niska, ponieważ rolnicy ponieśli już dużo większe straty. Hiszpańska delegacja zasugerowała również, aby KE rozdała tzw. „koperty”, każdemu państwu członkowskiemu, aby państwo samo mogło zdecydować, którym producentom należy się największa rekompensata finansowa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com