copa-cogeca_nowe.gif15 października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Skrobia”. Uczestnicy tego spotkania dyskutowali głównie na temat sytuacji rynkowej skrobi, WPR po 2013 r., biogospodarki oraz norm dla produktów pochodzenia biologicznego. Na początku posiedzenia omówiona została sytuacja rynkowa skrobi. W Dani, zbiory ziemniaków skrobiowych będą w tym roku dobre. W ¾ zbiory się już zakończyły. Jeśli chodzi o Niemcy, podkreślone zostały różnice pomiędzy regionami; powierzchnie upraw spadły w tym roku, (o 65 tysięcy hektarów), wydajność również spadła, zwłaszcza w południowych Niemczech. Na południu, zbiory już są właściwie zakończyły.
 
 
 
 
W Polsce, W niektórych regionach mieliśmy do czynienia z suszą i ogólnie rzecz biorąc zbiory ziemniaków skrobiowych będą w tym roku niższe. Delegat z Finlandii zwrócił uwagę na fakt, że w tym roku w jego kraju zanotowano obfite opady. W Czechach, zbiory, były raczej dobre, zanotowano natomiast kilka problemów meteorologicznych. W Holandii zbiory były dobre i zakończyły się już w 80%. Sytuacja zmienia się w zależności od regionów. Jeśli chodzi o Francję, delegat powiedział, że jest to średni rok dla ziemniaków skrobiowych, na obecny moment zebrano 60% ziemniaków, a wydajność będzie trochę niższa. Podkreślił on również, że poziom produkcji również będzie niższy. Pan przewodniczący podsumowując dyskusję powiedział, że możemy mówić o średnich zbiorach ziemniaków skrobiowych w Europie w tym roku, ale zbiory jeszcze się nie zakończyły i wciąż istnieje zagrożenie związane z warunkami meteorologicznymi.

Następnie omówiono temat WPR po 2013 r. Podczas dyskusji na ten temat, podkreślone zostały najważniejsze kwestie takie jak wieloletnie ramy finansowe, zielony wzrost i zazielenianie, jednolite WOR oraz stanowisko sektorów ziemniaków i skrobi. Jeśli chodzi o Wspólną Organizację Rynku sektora skrobi, Przewodniczący poinformował grupę, że Komitety Copa-Cogeca wystąpiły z wnioskiem o aktywowanie w przyszłości specjalnych mechanizmów w przypadku pojawienia się kryzysu. W ramach jednolitej WOR należy także omówić kwestię negocjacji umów.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiono informacje na temat możliwości ograniczenia korzystania z plastikowych reklamówek oraz opcje poprawy wymagań biodegradowalności w dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz widoczności opakowań biodegradowalnych. W ramach tego punktu, Przewodniczący poinformował grupę, że punkt ten został usunięty z porządku obrad grupy konsultacyjnej. Uczestnicy posiedzenia zastanawiali się jaki był tego powód-czy była to decyzja polityczna czy też związane jest to z brakiem czasu i bardzo napiętym porządkiem obrad grupy konsultacyjnej?.

Na posiedzeniu poruszono również temat norm dla produktów pochodzenia biologicznego. Delegacja z Francji poinformowała, że nie istnieje żadna grupa, która bezpośrednio zajmowałaby się tym tematem, ale jeden z francuskich ekspertów, który uczestniczy w pracach grupy technicznej, zaproponowałam, że będzie  informował Komitety Copa-Cogeca na temat postępu prac.
 
Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com