paliwo.jpgCopa-Cogeca wraz z głównymi przedstawicielami przemysłu biopaliwowego z UE wyraziła silniejszy sprzeciw wobec planów Komisji Europejskiej dotyczących narzucenia wskaźników iLUC oraz ograniczenia do 5% zastosowania upraw żywieniowych do produkcji biopaliw ostrzegając, że te fundamentalne zmiany z polityce biopaliwowej wywrą znaczny wpływ na biogospodarkę,  zatrudnienie oraz przyszłe inwestycje w sektor biopaliw. We wspólnym piśmie do Komisji  Europejskiej kluczowi przedstawiciele unijnego przemysłu biopaliwowego ukazują, że fundamentalne zmiany w europejskiej polityce biopaliwowej doprowadzą do utraty zaufania wobec sposobu podejmowania decyzji w UE oraz wpłyną negatywnie na przyszłe inwestycje w sektor paliw UE oraz na biogospodarkę.
 
 
 
 
"Bez stabilnych ram politycznych nie można oczekiwać żadnych przyszłych inwestycji w zaawansowane biopaliwa w Europie", ostrzegali. Unijny sektor biopaliw poczynił inwestycje na kwotę 14 miliardów Euro. Oprócz tego szacuje się, że 100.000 obywateli Unii znajduje zatrudnienie w sektorze.

Ponadto podkreślili, że decyzje Komisji Europejskiej sprawią, że UE nie osiągnie swoich celów 2020, zwłaszcza w ramach dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz obniży zaufanie inwestorów do unijnej polityki. Co więcej, zakwestionowali oni dokładność i wiarygodność oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział "Wszelkie propozycje muszą budzić zaufanie inwestorów oraz nie mogą zagrażać osiągnięciu celów na rok 2020, które zostały ustanowione w aktualnie obowiązujących politykach. Apelujemy, aby Komisja zrewidowała swoje propozycje i ocenę skutków. W przeciwnym wypadku unijna strategia dążąca do gospodarki opartej na bioproduktach może się załamać", powiedział.

Copa-Cogeca uważa, że biopaliwa zapewniają wiele korzyści takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zależności energetycznej oraz tworzą miejsca pracy na obszarach wiejskich. Współprodukty wytwarzane zgodnie z restrykcyjnymi zasadami certyfikacji obniżają presję wywieraną na grunty poza Unią związaną z uprawami soi oraz pomagają w walce z wylesianiem na obszarach tropikalnych. Co więcej, 2% gruntów uprawnych UE zostało wyjęte z produkcji w 2006 r. Ponadto mniej niż 3% gruntów rolnych UE jest wykorzystanych do produkcji biopaliw. Oczekuje się, że wnioski ustawodawcze zostaną oficjalnie opublikowane 17 października.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com