copa-cogeca_nowe.gif8 listopada br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC/CCC. Podczas tego posiedzenia omówiono głównie następujące punkty: ostatnie informacje na temat reformy WPR, informacje na temat negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020, etykietowanie pochodzenia drobiu, między owczego i koziego, przygotowanie kolejnych Prezydiów Komitetów Copa-Cogeca oraz omówienie Kongresu Europejskich Rolników 2012.
 
 
 
 
Na początku posiedzenia Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pan Pekka Pesonen poinformował, że Przewodniczący Komitetu Copa Pan Gerd Sonnleitner spotkał się z Przewodniczącym COMAGRI w celu omówienia kwestii reformy WPR oraz ram finansowych na lata 2014-2020. Pan Przewodniczący w swojej wypowiedzi podkreślił, że Komisja opracowała ambitny plan reformy Wspólnej Polityki Rolnej, który sprawi że rolnicy będą musieli pracować więcej za dużo mniej pieniędzy i który może mieć znaczący wpływ na ich decyzje w sprawie produkcji oraz sytuację finansową. Tymczasem, ministrowie rolnictwa UE oraz Parlament Europejski nie będą w stanie zadecydować które instrumenty wprowadzić dopóki nie poznają budżetu dostępnego na finansowanie przyszłej WPR. Zauważył on również, że często rolnicy muszą podejmować decyzje w sprawie inwestycji i produkcji z dużym wyprzedzeniem, a niewiele ponad rok przed wejściem w życie nowej WPR, nikt nie jest w stanie im powiedzieć, jakie będą skutki reformy. Dlatego też głowy państw i rządów muszą podjąć pozytywną decyzję w sprawie przyszłego budżetu UE i to jak najszybciej. Jeśli chodzi o same ramy finansowe, to Parlament Europejski jasno powiedział, że chce szybko uzyskać wieloletnie ramy finansowe, ale jest problem ze źródłami. Prezydencja cypryjska opublikowała dokument, w który widoczny jest spadek budżetu  dla WPR o 2%. Pan Pekka Pesonen podkreślił, że nawet ta mała zmiana jest nie do przyjęcia; Koniecznie jest prowadzenie działań lobbystycznych w sprawie wieloletnich ram finansowych. Komitet Copa postara się zaprosić  na kolejne Prezydium gościa wysokiej rangi z Instytucji Europejskich lub przedstawiciela cypryjskiej prezydencji. Pan Pekka Pesonen zaproponował również, aby przygotować na kolejne posiedzenie Prezydium krótki dokument zbierający wszystkie najważniejsze komentarze, kalendarz prac oraz najważniejsze dokumenty dotyczące reformy WPR i wieloletnich ram finansowych, aby wszyscy przewodniczący organizacji członkowskich mogli się z nim zapoznać, a następnie wspólnie przedyskutować powyższe tematy.

W kolejnej części spotkania omówiony został temat etykietowania pochodzenia drobiu, między owczego i koziego (dokument OV(12)6785). Pan Christophe Derrien z Sekretariatu poinformował, że po konsultacji, przygotowany został projekt udziału dla poszczególnych grup, który będzie wykorzystywany w działaniach lobbystycznych. Poinformował on również, że reguły wdrażania obowiązkowego etykietowania zostały przyjęte przez Komisję i będą obowiązywały od grudnia 2013r. Obecnie, Komisja wyznaczyła zewnętrznego konsultanta, którego zadaniem jest ocena wpływu obowiązkowego etykietowania: obowiązkowe etykietowanie UE, obowiązkowe etykietowanie państwo członkowskie. Będzie to analiza korzyści oraz ujemnych punktów każdej z tych opcji. Zaproponowano, że w oparciu o komentarze dotyczące etykietowania, Sekretariat wyśle dokument wraz z poprawkami, który zostanie następnie poddany pod przyjęcie na posiedzeniu Prezydiów.

Jeśli chodzi o ostatni rozwój w dziedzinie biopaliw i pośredniej zmiany użytkowania gruntów, uczestnicy zostali poinformowani, że grupa robocza „Bioenergia, biotechnologia” odrzuciła inicjatywę tzw. „petycji”, z dwóch powodów: 1) trzeba by zebrać milion głosów; 2) możliwość pojawienia się „kontr-petycji” ze strony Zielonych. Wkrótce pojawi się zaktualizowane stanowisko Komitetów Copa-Cogeca w tej sprawie, a potem trzeba będzie zintensyfikować działania lobbystyczne.

Następnie Sekretarz Generalny przedstawił kalendarz posiedzeń Prezydiów i Prezydencji na 2013 r. Poinformował on, że kolejne Prezydium prawdopodobnie odbędzie się w Dublinie, jednak czekamy jeszcze na konkretne informacje. Kalendarz spotkać został przyjęty.

Wiele delegacji podkreśliło również konieczność usprawnienia funkcjonowania grup konsultacyjnych w Komisji-wcześniejsze informowanie o terminie posiedzenia, lepsze przygotowanie merytoryczne ze strony Komisji oraz szybszy zwrot kosztów.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy przyjęli kandydaturę Pana Martina Laengauera z Austrii na stanowisko Wiceprzewodniczącego grupy konsultacyjnej „Rolnictwo i środowisko” Przyjęcie kandydatur na stanowiska w grupie konsultacyjnej.

Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com