zywnosc.jpg10 grudnia br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Promocja”. Uczestnicy spotkania pochylili się głównie nad następującymi kwestiami: reforma systemu promocji produktów rolnych, przygotowanie posiedzenia grupy doradczej oraz informacje na temat przyjętych programów. Porządek obrad oraz sprawozdanie  z ostatniego posiedzenia zostały przyjęte.
 
 
 
 
Na początku omówiony został temat dotyczący reformy systemu promocji produktów rolnych. Pani Cynthia Benites z Sekretariatu Komitetów Copa-Cogeca poinformowała, że publikacja wniosków ustawodawczych została opóźniona. Obecnie system promocji może być współfinansowany przez Komisję Europejską w wysokości do 50%.  Poinformowała ona również, że Komisja postanowiła przeprowadzić reformę, aby zapewnić solidną pozycję produkcji Unii Europejskiej oraz aby poprawić wizerunek europejskiego rolnictwa; chciała ona również zwiększyć synergie pomiędzy poszczególnymi elementami dotyczącymi promocji. W marcu br. Komisja opublikowała komunikat, a wnioski ustawodawcze powinny pojawić się w drugim kwartale przyszłego roku, po ocenie skutków. Rozważano również możliwość wprowadzenia zachęt finansowych. Pani Benites zauważyła, że ważne są także programy promocji ogólnej w Europie, aby produkcja europejska była bardziej rozpoznawalna. Zaproponowano również utworzenie europejskiej platformy, w ramach której można by było wymieniać dobre praktyki. Należy utrzymać produkcję na rynku wewnętrznym oraz sprawić, aby kampanie promocyjne były bardziej dostępne dla drobnych rolników. Podczas debaty wielokrotnie podkreślano możliwość wykorzystania marek w kampaniach promocyjnych w krajach trzecich oraz wykorzystywania promocji w zarządzaniu kryzysami sektorowymi. Obecnie Komisja rozważa możliwość poszerzenia dostępu do tego systemu oraz chce wprowadzić zachęty w zakresie zarządzania na poziomie poszczególnych krajów. 

W kolejnej części spotkania Pani Cynthia Benites przypomniała, ze w tym roku Komitety Copa-Cogeca zorganizowały 2 seminaria na temat promocji. W trakcie tych seminariów poruszono między innymi kwestię nowych mediów i zastanawiano się w jaki sposób można je wykorzystać w kampaniach promocyjnych. Przedstawiono również przykłady programów promocyjnych prowadzonych na szczeblach krajowych w poszczególnych sektorach. Pan Przewodniczący podkreślił, że organizowanie tego typu seminariów jest bardzo dobrą inicjatywą i dodał, że w przyszłości powinny one być częściej organizowane, ponieważ są one skuteczne i pozwalają na ukazanie praktycznych aspektów programów promocyjnych, które zostały już wdrożone.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił pokrótce nowy dokument roboczy w sprawie promocji produktów rolnych. Elementy, które należy wziąć szczególnie pod uwagę są następujące: produkty lokalne i krótkie łańcuchy, bardziej szczegółowe propozycje dotyczące uproszczenia systemu, lista produktów kwalifikujących się do programów promocyjnych, wykorzystywanie marek, programy wielonarodowe oraz rozwój asysty technicznej dla operatorów, zwłaszcza dla programów promocji w krajach trzecich. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że dokument ten powinien być wykorzystywany w działaniach lobbystycznych w zakresie promocji.
Magdalena Montaigu - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com