copa-cogeca_nowe.gifKomitety Copa-Cogeca zdają sobie sprawę z obaw związanych z kryzysem gospodarczym i bezrobociem w Europie. Copa-Cogeca jest również świadoma faktu, że unijne polityki i przyszłe wieloletnie ramy finansowe muszą przyczynić się do rozwiązania tych problemów. Rolnicy wiedzą jednak również, że WPR odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego oraz tworzeniu miejsc pracy i stabilności w sektorze rolno-spożywczym oraz w szerszym kontekście, na obszarach wiejskich.
 
 
 
Koszt WPR wynosi mniej niż 1% wydatków publicznych rządów UE, a dla porównania wydatki np. na ubezpieczenia społeczne pochłaniają 39% budżetu. Mimo stosunkowo niskich nakładów na WPR zwrot jest ogromny.

Prawie jedna osoba na sześć znajduje zatrudnienie w sektorze rolno-spożywczym.  Zgodnie z danymi Eurostatu dwadzieścia sześć milionów osób pracuje w gospodarstwach rolnych UE. W ciągu ostatnich 15 lat koszty prowadzenia gospodarstwa znacznie przewyższyły ceny jakie rolnicy uzyskują za swoje produkty.  Jest to sytuacja korzystna dla konsumentów, jednakże między innymi z tego powodu średnie dochody rolników w UE stanowią mniej niż połowę średnich zarobków w innych sektorach. Wyraźnie widać, że bez wsparcia dla rolników w ramach WPR zniknęłoby wiele miejsc pracy w sektorze rolno-spożywczym.

WPR odgrywa również niezmiernie ważną rolę pomagając rolnikom w utrzymaniu wysokich norm produkcji i jakości przy równoczesnym zachowaniu konkurencyjności.  W związku z tym, od roku 2009 UE z importera żywności netto stała się jej eksporterem netto. Żywność jest piątym największym sektorem eksportowym.

Co więcej, WPR pozwala rolnikom dostarczać dodatkowych dóbr publicznych, takich jak m. in. utrzymanie obszarów wiejskich i wsparcie dla jakże ważnej turystyki.  W końcu rolnicy i leśnicy dbają o trzy-czwarte terytorium UE.  Rolnicy zawsze pierwsi cierpią z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych, jednak równocześnie to właśnie oni przyczyniają się do ich łagodzenia i dysponują potencjałem do dalszych działań.

Podsumowując, dzięki WPR rolnictwo nie tylko w znacznym stopniu przyczyniło się do stabilizacji sytuacji w kontekście niedawnych trudności gospodarczych. Jest to jedyny prawdziwie wspólnotowy sektor, który odgrywa pierwszoplanową rolę w integracji europejskiej oraz tworzeniu jednolitego rynku.  Z tych właśnie względów WPR pochłania znaczną część budżetu UE podczas gdy jej udział w całości wydatków publicznych jest minimalny.

Copa-Cogeca jest przekonana, że budżet WPR jest niewielką inwestycją, która może przynieść różnorodne i znaczące korzyści obywatelom UE. Korzyści, które często bierze się za pewnik.  Jeśli chcemy ich utrzymania, potrzebujemy silnej WPR popartej silnym budżetem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com