W dniuDSC 0942 18 listopada 2015 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata Komisji Kobiet Copa pod tytułem „Jak utrzymać żywotność obszarów wiejskich zwiększając przedsiębiorczość kobiet i możliwości w rolnictwie”, którego gospodarzem była posłanka Parlamentu Europejskiego Mariya Gabriel wiceprzewodnicząca grupy EPL i członkini Komisji FEMM.


Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w debacie uczestniczyły: Katarzyna Szczepaniak - Dyrektor Biura KRIR, Zofia Stankiewicz - I Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Ewa Bednarek - II Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Członek Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Debatę otworzyła Pani Petya Stavreva , przewodnicząca bułgarskiej partii politycznej „zjednoczeni rolnicy”. Podziękowała zebranym uczestnikom za obecność i w kilku słowach nakreśliła sytuację kobiet w swoim kraju. Podkreśliła istotną kwestię promocji i wsparcia dla kobiet na obszarach wiejskich.

Podczas pierwszej sesji dotyczącej zwiększania przedsiębiorczości kobiet głos kolejno zabrali Pan Jordi Sebastia, członke Komisji FEMM w Parlamencie Europejskim, Pan Tom Jones- sprawozdawca ECOSOC w sprawie opinii dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i wkładu kobiet w uzyskanie szerszego zakresu sprawiedliwości społecznej-priorytet ROW oraz Elena Saraceno z Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich omawiające kwestie rozmaitych ról odgrywanych przez kobiety w rolnictwie w zakresie świadczenia dostępu do usług na obszarach wiejskich. Wszyscy prelegenci zgodnie potwierdzili, że udział kobiet w rozwoju obszarów wiejskich jest cały czas niedoceniany i niewykorzystany w odpowiedni sposób. Zauważyli, że 10mln kobiet z całej Europy mieszka na obszarach wiejskich. Spośród wszystkich gospodarstw które funkcjonują na terenie Unii Europejskiej 70% to gospodarstwa rodzinne gdzie kobieta nie tylko jest współmałżonką ale również aktywną rolniczką. Kobiety nie mogą być karane za to że mieszkają na obszarach wiejskich i nie mają dostępu do tych samych dóbr co kobiety w miastach. To kobiety są trzonem rodziny spełniając się jako matki zajmując się rodziną wypełniają swój wkład w życie społeczne na obszarach wiejskich.

Podczas drugiej sesji debaty przedstawiono praktyczne przypadki wkładu rolniczek w życie na obszarach wiejskich. Moderatorem podczas tej sesji była wice-przewodnicząca Komisji Kobiet Copa Margo Batthyany-Schmidt a swoje doświadczenia przedstawiały kolejno: Anne Moore z irlandzkiej organizacji rolniczej, Marianne Streel ze związku rolniczej z regionu Walonii w Belgii i Zofia Stankiewicz reprezentująca Krajową Radę Izb Rolniczych z Polski.

DSC 0951 DSC 0960 IMG 1524 IMG 1539

 

Zabierając głos Pani Stankiewicz na wstępie zarysowała w kilku słowach swoją działalność społeczną, jako inicjatorki powołania do życia stowarzyszenia rozwoju wsi  "Idzbark moja ojczyzna". Przedstawiła swoją działalność gospodarczą, utworzone przedszkole na wsi w ramach tworzenia mikro-przedsiębiorstw na wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Przedszkole pod Jelonkiem”. Zauważyła, że kobiety są motorem życia na obszarach wiejskich ciągle nie do końca wykorzystanym i często niedocenianym. Podkreśliła, że bardzo ważne jest zachęcanie kobiet do podejmowania działań społecznych nawet jeśli wymaga to nakładu czasu, którego kobietom na wsi brakuje. Wskazała że kobiety na wsi powinny się promować, swoją działalność i szanować swoją pracę. Sama szukając rozwiązań dla swojej działalności gospodarczej podjęła wyzwanie nie tylko otworzenia żłobka i przedszkola ale również kuchni, które gotuje dla tych struktur z zastosowaniem warzyw i owoców uprawianych w jej gospodarstwie w tej oto sposób stworzyła wartość dodaną nie tylko dla gospodarstwa i jego produktów ale również zapewniła zdrową żywność i skróciła tym samym łańcuch dostaw żywności.

Na zakończenie debaty słowa podsumowujące wygłosiła gospodarz spotkania Pani Mariya Gabriel podkreślając, że kobiety potrzebują wsparcia, zaufania i wiary we własne siły podziękowała prelegentkom za przykłady które pokazują nie tylko wielo-funkcjonalność gospodarstw ale również ich potencjał i możliwości jakie dają obszary wiejskie na rozwój własnej działalności gospodarczej. Zaprosiła Komitet Kobiet do kolejnego spotkania i wymiany opinii w kwestiach równości praw między kobietami i mężczyznami na obszarach wiejskich ze względu na ubezpieczenia społeczne, dostęp do gruntów i kredytów na rozwój działalności gospodarczej.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com