20191212 113157W dniu 12 grudnia 2019 r. na placu Schumana w Brukseli odbył się wspólny protest rolników z Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. Uczestnicy protestu przedstawili wspólne stanowisko, w którym domagali się:

 

  • aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027 były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE,
  • aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020;
  • ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich form wsparcia rolnictwa, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, a także jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
  • radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i dla wnioskodawców/ beneficjentów;
  • stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych, aby zachęcić i ułatwić młodym rolnikom podejmowanie działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją ”młodego rolnika”.
20191212 112212 20191212 112240 20191212 113011 20191212 113537

Rolnicy z Polski zabierając głos podczas protestu ponowili apel o silny budżet na WPR w związku z wymaganiami, które w przyszłości będą  nakładane na rolników w związku z Europejskim Paktem na Rzecz Klimatu oraz o odejście od płatności historycznych w związku z wyrównaniem się kosztów produkcji w rolnictwie na poziomie unijnym. Polityka WPR powinna być sprawiedliwa i równa dla wszystkich 28 krajów członkowskich. 

Wspólne stanowisko  zostało przekazane europarlamentarzystom z Litwy, Prezydentowi Litwy oraz zostanie przekazane komisarzowi do spraw rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu i polskim europarlamentarzystom z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Małgorzata Verset - Biuro KRIR w Brukseli

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com