2 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca w formie wideokonferencji. Było ono okazją do wymiany poglądów z Komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim na temat zmienionych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, które 27 maja 2020 r. zostały przyjęte przez Komisję Europejską w komunikacie w sprawie budżetu UE, "który zasili plan naprawczy dla Europy" W dokumencie tym wyłożono plany i ambicje w zakresie ożywienia gospodarczego UE po pandemii COVID-19.

W dyskusji z Komisarzem Januszem Wojciechowskim udział wziął Prezes KRIR W. Szmulewicz, który podziękował za zwiększenie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej w porównaniu do poprzednich propozycji. Zaznaczył jednak, że udział wydatków na rolnictwo systematycznie spada w całościowym ujęciu budżetu Unii Europejskiej. Powiedział, że rozumie potrzebę realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody, ale coraz surowsze wymogi produkcji żywności, mogą sprawić, że rolnicy europejscy utracą swoją konkurencyjność. Spowoduje to zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego i napływ towarów rolno-spożywczych z krajów, gdzie środowiskowe standardy produkcji są o wiele niższe.

Ponadto Copa-Cogeca przygotowała projekt noty informacyjnej pt. "Budżet Unii 2021-2027 (Next Generation EU i WRF)" do pobrania tutaj >>>.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com