Komisja Kobiet Copa 15.10.202115 października 2021 r. w Brukseli odbyło się w trybie hybrydowym posiedzenie Komisji Kobiet Copa, w którym z ramienia KRIR udział wzięła Hanna Chodkowska.

Podczas posiedzenia wymieniono poglądy na temat WPR i Zielonego Ładu z głównym doradcą ds. polityki w sekretariacie Copa-Cogeca oraz omówiono projekt wkładu Komisji Kobiet Copa odnośnie corocznej sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. statutu kobiet 2022 „Zapewnienie równości płci oraz upodmiotowienie wszystkich kobiet i dziewcząt w kontekście polityk i programów środowiskowych, dotyczących zmian klimatu oraz ograniczających ryzyko występowania katastrof” wymiana poglądów dotyczących płci, środowiska i zmian klimatu, w którym Komisja Kobiet wzywa członków ONZ oraz strony zainteresowane do zwiększenia spójność i zaproponowania konkretnych rozwiązań, które obejmą kwestie nierówności płci.

Komisja Kobiet Copa-Cogeca reprezentuje na szczeblu unijnym oraz europejskim kobiety z sektora rolnego -bez względu na to, czy są one rolniczkami, przedsiębiorcami wiejskimi, należą do rodzin rolniczych, spółdzielni rolniczych czy też mają związek z działalnością rolniczą lub innymi rodzajami działalności na obszarach wiejskich. Komisja jest platformą uwypuklającą wyzwania, przed jakimi stają kobiety z sektora rolnego i obszarów wiejskich, a także zapewniającą uwzględnienie perspektywy równości płci w polityce rolnej i obszarów wiejskich. 

Uwzględnienie aspektu równości płci we wszystkich procesach politycznych, czy chodzi o planowanie, definicje, wdrożenie polityk, monitorowanie równouprawnienia płci, transformację instytucjonalną uwzględniającą problematykę płci, podnoszenie świadomości w zakresie problematyki równouprawnienia płci, wprowadzi perspektywę równości płci jeśli chodzi o obszar zmian klimatu, środowiska oraz ograniczania ryzyka występowania katastrof. Należy polepszyć reprezentację kobiet w procesie podejmowania decyzji. W tym celu potrzebujemy zwiększyć świadomość na ten temat. Przejście w stronę bardziej zrównoważonego stylu życia i metod produkcji stanowi możliwość dla sektora rolnego oraz kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. Kobiety znajdują się w dobrej pozycji, aby dostosowywać i wdrażać technologie rolne w zmieniających się warunkach i już teraz odgrywają wiodącą rolę jeśli chodzi o wielofunkcyjne działania rolnicze, w tym sprzedaż bezpośrednią, agroturystykę i rolnictwo społeczne.

Sekretariat przekazał także informację na temat wezwania do wzmocnienia przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety na obszarach wiejskich w ramach Horyzontu Europa, co może być interesujące dla Komisji Kobiet. W październiku rozpocznie się proces składania projektów i możliwe, że sekretariat weźmie w nim udział.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com