PE 2015 3Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego głosowała nad projektem rezolucji uzupełniającej listopadową rezolucję Komisji komunikacja w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wyraźną większość głosów za przyjęciem rezolucji w komisji i przegłosowanie proponowanych środków.

W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska w obliczu rekordowego kryzysu cen i dostępności nawozów, jaki przeżywają rolnicy, wystosowała pierwszy komunikat mający na celu przedstawienie krótko-, średnio- i długoterminowych rozwiązań. Komunikat był dla nas rozczarowujący i brakowało w nim krótkoterminowych rozwiązań. Na tym tle Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły inicjatywę Komisji ds. Rolnictwa dotyczącą przedstawienia uzupełniających propozycji.

Przyjęte 31 stycznia środki idą we właściwym kierunku i dotyczą niektórych kluczowych niedociągnięć wskazanych w komunikacie Komisji. Copa i Cogeca ze szczególnym zadowoleniem przyjmują skoncentrowanie się na środkach krótkoterminowych mających na celu poprawę funkcjonowania rynku, które były częściowo pominięte w komunikacie Komisji. Kluczowy był również wniosek o zawieszenie konwencjonalnych ceł importowych na wszystkie nawozy mineralne, stosowanie alternatyw dla nawozów chemicznych, takich jak RENURE („odzyskany azot z obornika”) czy poferment, które zwiększają obieg zamknięty w gospodarstwach. Jeśli chodzi o wnioski długoterminowe, popieramy wolę Komisji ds. Rolnictwa, by zwiększyć przejrzystość rynku nawozów, co powinno stanowić zasadniczą część długoterminowej strategii nawozowej.

Mamy teraz nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym posłowie do PE zagłosują zdecydowaną większością głosów za tym projektem rezolucji, aby udzielić solidnego mandatu przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Norbertowi Linsowi (EPP, DE), który zainicjował tę rezolucję.

Komunikat prasowy Copa-Cogeca

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com