copa-cogeca_nowe.gifW związku z przekazanym komunikatem z 48-go posiedzenia izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej, które miało miejsce w dniach 20-21 marca br., Copa-Cogeca podziękowała za przesłany dokument, w którym poruszono szereg kwestii związanych z polityką UE w sprawie rolnictwa oraz wspólnymi działaniami lobbystycznymi. Sekretariat Copa-Cogeca przetłumaczy tę korespondencję na wszystkie języki robocze, tak aby wszyscy członkowie mogli ją przeczytać, przeanalizować i, w razie potrzeby, skomentować.
 
 
 
Copa-Cogeca docenia wspólną opinię przedstawioną przez cztery izby rolnicze. W rzeczywistości to także jest celem Copa-Cogeca. Opracowujemy wspólne stanowiska, najchętniej z pełnym poparciem naszych członków, mimo że coraz trudniej jest znaleźć doskonałe rozwiązanie, wspólne dla 27, a wkrótce 28 państw członkowskich UE. Komitety Copa-Cogeca zapewniają, że uważnie wysłuchali przedstawionych przez grupę V4 opinii i w miarę możliwości uwzględnili je w dokumentach strategicznych.
Wiele z przedstawionych przez uwag znalazło się w formalnym stanowisku Copa-Cogeca, które zawarte zostały w najnowszym wyczerpującym opracowaniu polityki w sprawie WPR z lutego 2012.

Według Copa-Cogeca propozycja Komisji dot. redystrybucji płatności bezpośrednich zmierza w dobrym kierunku. Copa-Cogeca zwróciła już uwagę na to, że poziom płatności obszarowych w niektórych państwach członkowskich nadal będzie zdecydowanie niższy od średniej UE. Podkreślenie szczególnej sytuacji krajów bałtyckich było wyjątkową decyzją ze strony Copa i Cogeca, których historia sięga już ponad 50 lat.

Copa-Cogeca odrzuca górny próg płatności bezpośrednich, czyli pułapy, ponieważ jest to środek zniekształcający i sprzeczny z interesami niektórych państw członkowskich, których obecne struktury rolnicze mają uwarunkowania historyczne. Z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję Rady Europejskiej dot. jedynie dobrowolnego stosowania pułapów w państwach członkowskich.

Copa-Cogeca uznaje potrzebę umożliwienia państwom członkowskim przyznawania ograniczonych płatności powiązanych z produkcją oraz ustalania na szczeblu krajowym które sektory potrzebują wsparcia. Przypomina jednak, że należy unikać zaburzeń konkurencji. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach płatności powiązane z produkcją nie są najlepszym rozwiązaniem. Mogą one ograniczyć przemieszczanie zwierząt lub zredukować ogólne wsparcie dostępne w danym państwie członkowskim.

Copa-Cogeca zawsze domagała się elastyczności na szczeblu UE dla wszystkich rolników co do podejmowanych przez nich decyzji. Miało to miejsce w szczególności w kontekście zazieleniania WPR. Niestety Rada Europejska nie wyraziła poparcia wobec przyznania elastyczności państwom członkowskim. Ponadto Copa-Cogeca odrzuciła pomysł przenoszenia środków z płatności bezpośrednich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z powodu niewystarczającego poziomu współfinansowania krajowego oraz negatywnego wpływu na dochody gospodarstw.

Copa-Cogeca popiera dalsze stosowanie systemu SAPS w państwach członkowskich, w których już on obowiązuje. Rozumie również propozycję, według której państwa członkowskie dysponują elastycznością co do wyboru najbardziej odpowiedniego przeznaczenia płatności dla aktywnych rolników lub gospodarstw w oparciu o unijną listę kryteriów kwalifikowalności. Copa-Cogeca domaga się także środków, które zredukują obciążenia administracyjne.

Copa-Cogeca domaga się aktywnych środków w celu zwalczania szerszego zakresu kryzysów w rolnictwie, które wpływają na gospodarstwa, a także elastyczności co do przenoszenia funduszy niewykorzystanych w jednym roku na kolejny. Wyraziła również obawy co do środków przejściowych dot. programów rozwoju obszarów wiejskich w celu zagwarantowania jak najszybszego wdrożenia nowych środków. Copa-Cogeca wniosła również o utrzymanie kwot cukrowych do roku 2020.

W ciągu ostatnich miesięcy te stanowiska pojawiały się na posiedzeniach, w oficjalnych oświadczeniach, pismach, komunikatach prasowych i innych publikacjach Copa-Cogeca, w których domagano się zwiększenia inwestycji w rolnictwo oraz zapewnienia rolnikom lepszego dostępu do kredytów. Opinie izb rolniczych grupy V4 były bardzo istotne i doceniane we wszystkich opracowaniach Copa-Cogeca.

Coap-Cogeca rozumie szczególną sytuację w krajach V4 w odniesieniu do praw cudzoziemców do zakupu gruntów rolnych.

Przyznaje jednak, że w kontekście niektórych aspektów polityki stanowisko izb rolniczych V4 jest, przynajmniej na chwilę obecną, w mniejszości. W opinii Copa-Cogeca w tym momencie nie wydaje się możliwe wprowadzenie na wspólny rynek nowych istotnych narzędzi zarządzania podażą.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com