IMG_3844.JPG Przedstawiciele Węgierskiej Izby Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej oraz Czeskiej Izby Rolniczej spotkali się na 49. Posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Pradze w dniach 19-20 czerwca 2013 r. W trakcie obrad omówione zostały następujące tematy:reforma Wspólnej Polityki Rolnej w nowych okresie programowym 2014 - 2020, informacja na temat strat spowodowanych przez powodzie w czerwcu 2013 r., aktualna sytuacja oraz rozwój rynków rolnych w krajach V4, system podatkowy w krajach V4.
 
 
 
Uczestnicy spotkania potwierdzili swoje dotychczasowe postulaty zawarte we Wspólnej Deklaracji nowych państw członkowskich podpisanej 29 listopada 2011 r. w Budapeszcie, które muszą być w większym stopniu uwzględniane przez organy Copa-Cogeca, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także przez innych partnerów.

Przedstawiciele  izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej potwierdzili także swoje priorytety odnośnie dyskusji nad reformą WPR w nowym okresie programowym 2014-2020, które zostały omówione w trakcie posiedzenia organizacji z państw grupy V4 w Bratysławie w dniach 20-21 marca br. Uczestnicy spotkania wskazali również na konieczność przyspieszenia trialogu i osiągnięcia porozumienia w sprawie kształtu WPR 2014-2020 do końca czerwca br.
 
Silny budżet rolny, który umożliwi wsparcie oraz rozwój rynku rolno-spożywczego w poszczególnych państwach członkowskich jest bardzo ważny dla wsparcia WPR. Budżet musi być wystarczająco konkurencyjny w odniesieniu produkcji globalnej i musi zapewnić żywność wysokiej jakości. Musi także zabezpieczyć wspólne interesy producentów, przemysłu spożywczego  oraz bezpieczeństwo wszystkich konsumentów. Uczestnicy spotkania są zdania, że dyscyplina finansowa w roku 2013 dotycząca cięcia płatności bezpośrednich nie jest odpowiednim podejściem do przesunięć budżetu. Dlatego uczestnicy spotkania zdecydowanie odrzucają takie podejście. W przypadku wprowadzenia takich środków, uczestnicy spotkania nalegają, aby dotyczyły one tylko tych państw członkowskich, których średnia wysokość płatności bezpośrednich jest powyżej średniej UE.

Uczestnicy spotkania omówili obecną sytuację na rynkach rolnych w rejonie Europy Centralnej. Stwierdzili, że trwający brak równowagi na rynkach jest spowodowany nie tylko przez  nierówną obecną WPR, ale również przez istniejące wsparcie krajowe dające przewagę przede wszystkim krajom UE15. Skutkiem tego jest rosnące uzależnienie nowych państw członkowskich od importu. Jednocześnie organizacje zdecydowanie nalegają na potrzebę przygotowania państw UE na zmiany w zarządzaniu na rynku mleka, tak aby zapobiec dalszej destabilizacji pogłowia bydła oraz produkcji mleka, biorąc oczywiście pod uwagę  potrzeby poszczególnych państw członkowskich. Z tego powodu konieczne jest posiadanie efektywnych narzędzi zarządzania produkcją i zapewnienia zadowalających przychodów rolnikom oraz osiągnięcie zrównoważonego charakteru produkcji, aby zapewnić samowystarczalność krajów UE. Ponadto, kraje V4 wnioskują o utrzymanie kwot cukrowych do końca 2020 r.

Przedstawiciele organizacji rolniczych omówili szacunkowy poziom strat spowodowanych przez powódź w czerwcu br. Najbardziej dotknięte zostały sektory warzyw, roślin uprawnych, chmielu, owoców, roślin ozdobnych, ale również dział produkcji zwierzęcej itp. Lokalna oraz całkowita wartość strat jest w wysokim stopniu zagrożeniem dla przedsiębiorców. Ten fakt przemawia ponownie za koniecznością ustanowienia instytucji ds. zarządzania ubezpieczeniami i ryzykiem, jako integralnej i stałej części unijnej WPR. 

Delegacje wymieniły się wzajemnie informacjami nt. systemów podatkowych w poszczególnych krajach i stwierdziły, że różna polityka krajowa oraz określone narzędzia państw w zarządzaniu gospodarką powodują znaczące różnice w poszczególnych krajach.  

Uczestnicy spotkania postanowili, że kolejne posiedzenie V4 odbędzie się na Węgrzech we wrześniu 2013 r.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com