IMG_5184.JPG W dniach 9-11 września br. przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, Czeskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Łotewskiej Rady Współpracy Organizacji Rolnictwa, Litewskiej Izby Rolniczej oraz Krajowej Federacji PRO AGRO w Rumunii spotkali się na 50 posiedzeniu izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Szekszard na Węgrzech. Z ramienia KRIR w posiedzeniu udział wzięli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Na spotkanie zaproszony został również Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.
 
 
 
Z inicjatywy Izby Rolniczej Republiki Czeskiej i Krajowej Rady Izb Rolniczych od kilkunastu już lat rozwija się współpraca pomiędzy krajowymi reprezentacjami samorządów rolniczych 4 państw tzw. grupy wyszehradzkiej tj. Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Pierwsze, historyczne spotkanie Krajowej Rady Izb Rolniczych, Czeskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolniczej i Spożywczej oraz Węgierskiej Izby Rolniczej odbyło się w Bratysławie, w styczniu 2000r. Od tej pory, spotkania tego typu odbywają się cyklicznie, z reguły cztery razy w roku, a ich gospodarzem są poszczególne kraje. Celem spotkań jest wzajemna wymiana informacji na temat oceny sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, działalności izb rolniczych w poszczególnych krajach, wspólne przygotowywanie apelów i wystąpień do rządów krajowych, KE, COPA/COGECA. organizacja szerszych debat i kongresów na temat naj istotniejszych dla europejskich rolników problemów. Głównymi tematami rozmów w okresie przedakcesyjnym było m.in. wywalczenie jak najlepszych warunków naszego członkostwa w UE i przyspieszenie uruchomienia przedakcesyjnych środków wsparcia dla rolnictwa. Natomiast po 2004r. ocena wpływu WPR na sytuację naszych członków i wspólne działania na forum COPA/COGECA i KE.

Patrząc wstecz i oceniając ponad okres współpracy, uczestnicy spotkania z dumą stwierdzili, że ustalona wspólna współpraca była korzystna dla wszystkich krajów i dla reprezentowanych przez dane organizacje rolników. Wspólny cel stał się wynikiem  podobnych wyzwań na rynkach rolnych stojących po przystąpieniu tych państw do Unii Europejskiej.
 
 
 IMG_5155.JPG IMG_5164.JPG    IMG_5175.JPG
 
Jednym z głównych tematów posiedzenia były zbliżające się wybory do Prezydencji Komitetu Copa. W trakcie dyskusji organizacje z państw Europy wschodniej zostały poinformowane o udzielonym pisemnym poparciu izb rolniczych z Czech, Słowacji i Węgier dla kandydatury Prezesa Szmulewicza na stanowisko Przewodniczącego Copa. Przewodniczący delegacji z Rumunii, Łotwy i Litwy również wyrazili swoje pełne poparcie dla kandydatury Prezesa KRIR. Stwierdzono, że interesy tych 7 państw są bardzo zbieżne, jeśli chodzi o rolnictwo, dlatego zdobycie stanowiska szefa Copa będzie priorytetem dla tych organizacji. W świetle nadchodzących listów poparcia dla Prezesa Szmulewicza od organizacji rolniczych z takich państw jak Francja, Niemcy, czy Hiszpania – uczestnicy spotkania stwierdzili, że jest to niepowtarzalna okazja, aby reprezentant kraju z grupy państw UE 12 został szefem największej europejskiej organizacji zrzeszającej rolników. Przy takim wsparciu, szanse na osiągnięcie tego stają się coraz wieksze.

W trakcie spotkania w Szekszard organizacje wymieniły się również informacjami nt. aktualnej sytuacji na rynkach rolnych. Szczególna uwaga została zwrócona na dalsze wahania na rynku oraz konieczność wzmocnienia środków zarządzania ryzykiem w WPR. Stwierdzono, że we wszystkich krajach ceny za ziarno zbóż oraz roślin oleistych są bardzo niskie.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu, który zostanie wysłany do Komitetów Copa-Cogeca. Ponadto, doszło do podpisania wspólnego stanowiska izb rolniczych państw grupy V4 w sprawie biopaliw.

Więcej zdjęć w Galerii!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com