IMG 3709W dniu 22 maja 2019r. w Budapeszcie odbyło się posiedzenie grupy roboczej izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Jacek Pruszkowski - ekspert KRIR.

Na spotkaniu izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 5–6 lutego 2019 r., w związku z sytuacją rynkową, która pojawiła się w ubiegłym roku, izby rolnicze V4 wspólnie uzgodniły utworzenie grupy roboczej ds. rynku jabłek. Posiedzenie, które odbyło się 22 maja zostało zorganizowane, aby położyć podwaliny pod wspólną profesjonalną działalność konsultacyjną.

W wielu państwach członkowskich sektor owoców znajduje się w bardzo trudnej sytuacji rynkowej ze względu na połączenie niekorzystnych czynników rynkowych. Sytuacja rynkowa jest połączoną konsekwencją, między innymi, zamknięcia rosyjskiego rynku wywozu jabłek z UE, drastycznej obniżki cen spowodowanej zeszłoroczną nadwyżką podaży i rosnących kosztów produkcji. Problem polega nie tylko na tym, że rosyjski rynek jest wciąż zamknięty na wywóz owoców i warzyw z UE, ale także, że od 2014 r. nie znaleziono nowego rynku alternatywnego, który wchłonąłby podobną ilość owoców i warzyw.

W ostatnich latach sektor poczynił wielkie wysiłki, aby odwrócić sytuację, w tym silne działania promocyjne mające na celu otwarcie nowych rynków, zwiększenie dywersyfikacji rynku i poszukiwanie nowych obiecujących odmian… Pomimo tych działań, a także z powodu bardzo niekorzystnej obecnej sytuacji rynkowej, sektor ponownie stoi w obliczu poważnego kryzysu. Produkcja jabłek była wyjątkowo dobra w całej UE. Produkcja jabłek w Europie szacowana jest na 12,6 mln ton, co stanowi rekordową ilosć od lat, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na początku nowego sezonu ceny europejskich jabłek znacznie spadły. Spadek cen różni się w poszczególnych państwach członkowskich i odmianach owoców, ale jasne jest, że średnia cena jabłek była znacznie niższa od listopada ubiegłego roku niż średnia od wielu lat. Sytuację pogarsza fakt, że zapasy jabłek w Europie są nadal wyjątkowo wysokie. Ponadto w krótkiej perspektywie nie przewiduje się korzystniejszych warunków sprzedaży dla producentów.
Obecne problemy rynkowe przeważają jednak nad możliwościami, jakie oferuje obecna wspólna organizacja rynku, która nie jest w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia producentom, aby zaradzić obecnemu kryzysowi rynkowemu.

Biorąc pod uwagę bardzo niskie ceny, trudną sytuację finansową producentów oraz fakt, że szukanie dodatkowych rynków alternatywnych jest czasochłonne, nasze kraje wzywają Komisję Europejską do jak najszybszego udostępnienia dodatkowych środków sektorowi owoców i wsparcia europejskich producentów jabłek nadzwyczajnymi środkami interwencyjnymi.

Aby chronić interesy naszych producentów, izby rolnicze V4 zobowiązały się do dalszych profesjonalnych konsultacji i skoordynowanych działań, w ramach dalszej współpracy w grupie roboczej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com