IMG 3944W dniach 18-19 czerwca 2019 r. w miejscowości Modra na Słowacji odbyło się 72. posiedzenie Izb Rolniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat aktualnej sytuacji na rynku rolno-spożywczym, w szczególności rynku jabłek, reformy WPR po 2020 r. oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego i Prezydencji COPA-COGECA.

Przedstawiciele Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej omówili aktualną sytuację na rynku rolno-spożywczym. Zgodzili się, że długoterminowe problemy z opadami wpłyną negatywnie na nadchodzące zbiory produkcji rolnej. Uczestnicy jasno wyrazili potrzeby stworzenia silnej i stabilnej WPR, która będzie w stanie zapewnić wsparcie rolnikom na obszarach często występujących zmian klimatycznych. Systemy wsparcia powinny być zintegrowane z narzędziem wsparcia w ramach jednego z filarów. Ocenili także współpracę w grupach roboczych utworzonych w ramach V4. Grupy robocze zajmują się problemami na rynku jabłek i problemami afrykańskiego pomoru świń w krajach V4.

IMG 3922   IMG 3932  IMG 3939

Głównym impulsem do obecnej reformy WPR jest jej uproszczenie. Przedstawiciele izb rolniczych złożyli jasne prośby o kształt kolejnej WPR. Sektor rolno-spożywczy potrzebuje silniejszej, sprawiedliwszej i prostszej WPR opartej na następujących zasadach:

  • Sprawiedliwe i równe warunki dla rolników we wszystkich państwach członkowskich UE
  • Utrzymanie silnego budżetu WPR
  • Uproszczenie WPR
  • Uczciwe funkcjonowanie łańcucha dostaw
  • Zarządzanie ryzykiem / zapewnienie dochodów rolników
  • Utrzymanie produkcji rolnej na obszarach wiejskich UE

Przyszły budżet WPR powinien pozostać przynajmniej na obecnym poziomie, a krajowy poziom współfinansowania zwiększony do wyższego poziomu przyczyni się do zwiększenia zasobów dostępnych na rozwój rolnictwa i żywności. Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 zalecają jednak zawężenie minimalnej i maksymalnej wartości stopy współfinansowania i umożliwienie państwom członkowskim określenia dokładnego procentu krajowego współfinansowania w tym zakresie.
Szczegółowe zasady określające stosowanie cappingu powinny wyraźnie pozostać w gestii dobrowolnych decyzji poszczególnych państw członkowskich. Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 sugerują utrzymanie dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją przynajmniej na obecnym poziomie, zważywszy na jego konieczność i uzasadnienie we wrażliwych sektorach, z możliwością jego zwiększenia w pewnych okolicznościach.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com