wymarzniecia

Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych, spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie.

Sekretarz stanu w MRiRW – Jacek Bogucki poinformował, że w związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów w sprawie ujednolicenia protokołów szacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi u producenta rolnego nieposiadającego danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji w jego gospodarstwie średnia produkcja rolna będzie ustalana jednolicie na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przyjęcie jednolitego formularza zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach, a także jednolite prezentowanie danych.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Producentom będą przysługiwały dopłaty w wysokości 65% składki w przypadku zawarcia umowy pakietowej przy określeniu stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia. Dla upraw na użytkach kl. V i VI stawka może wynosić 12% i 15% sumy ubezpieczenia upraw. W 2017 r. jest jeszcze możliwe ubezpieczenie od jednego ryzyka.

Minister poinformował również, że po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. zmian w ustawie zakłady ubezpieczeniowe zobowiązały się rozpocząć ubezpieczenia upraw od początku kwietnia br. Jeśli chodzi o ubezpieczenie od skutków przymrozków wiosennych, to taka możliwość będzie istniała od 1 do 15 kwietnia – a zatem w zakresie skutków przezimowań nie ma możliwości przedłużenia terminu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com