grunty2Odpowiadając na pismo Zarządu KRIR w kwestii zniesienia opłaty ustawowej za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika, resort rolnictwa w dniu 10 stycznia 2017 r. podziękował za zwrócenie uwagi na tą problematykę oraz poinformował, że zostanie ona wzięta pod uwagę w toku podejmowanych prac legislacyjnych.

MRiRW przekazało, że przedstawiona inicjatywa rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie narzędzi prawnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności wiejskiej wpisuje się w Program Działań MRiRW na lata 2015-2019. Zakres koniecznych zmian obejmuje uregulowania w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także przepisach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, co wymaga systemowego podejścia do tego zagadnienia. Istotnym jest również, aby nowe rozwiązania prawne przyczyniały się do porządkowania ładu urbanistyczno-przestrzennego na terenach wiejskich. W tym celu konieczne są zmiany, które z jednej strony pozwolą skutecznie chronić ład przestrzenny, uwzględniając zasady racjonalnego gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną, a z drugiej umożliwiają rozwój obszarów wiejskich.

Resort poinformował, ze obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem ustawy — Kodeks urbanistyczno-budowlany. Kodeks, wraz ze zmianą szeregu obowiązujących przepisów prawa, ma mieć charakter systemowy i porządkujący szeroko rozumianą sferę planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym respektowania zasad ochrony gruntów.

Jednocześnie zapewniono, ze udział w pracach nad kształtem przyszłego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego jest sprawą priorytetową dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com