Pozostałe

onw

W związku z wnioskiem zgłoszonym na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. – o ustalenie czy rzeczywiście brak jest płatności przejściowych w latach 2021-2022 w ramach działania ONW przedstawiamy następującą informację: Zarząd Krajowej Rady wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 marca 2021 r. zwracając się o wyjaśnienie dlaczego podjęto decyzję o wstrzymaniu wypłat przejściowych dla rolników gospodarujących na gruntach o charakterze ONW, mimo możliwości kontynuacji płatności przejściowych.

ankieta

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z realizacją w międzynarodowego projektu - CONSOLE, pt. ”Kontrakty na usługi środowiskowe w rolnictwie”, w ramach programu Horyzont 2020, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety poświęconej  różnym typom umów zawieranych z rolnikami na świadczenie usług środowiskowych i klimatycznych. Ankiet dotyczącej różnych typów umów zawieranych z rolnikami na świadczenie usług środowiskowych i klimatycznych mających charakter dóbr publicznych, takich jak ochrona wody, poprawa krajobrazu, różnorodność biologiczna, sekwestracja dwutlenku węgla lub jakość gleby. Działania realizowane przez rolników są dodatkowe w stosunku do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej.

krus

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., wystąpił 13 kwietnia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych. Jednym z najpilniejszych problemów jest kwestia świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych w ZUS i KRUS.

choroba

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r. wystąpił 13 kwietnia 2021 r. o ujednolicenie wysokości świadczeń przysługujących rolnikom i domownikom ubezpieczonym w KRUS do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19, określanych jako kwarantanna, hospitalizacja, objęcie nadzorem epidemiologicznym, objęcie izolacją.

pieniadze zablokowane

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 15 stycznia 2021 r., o wyjaśnienie przyczyn oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania praktyki polegającej na kilkukrotnym karaniu rolnika za „tę samą", stwierdzoną nieprawidłowość przez różne podmioty Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że w sytuacji gdy ARiMR jako agencja płatnicza uzyska informacje o nieprawidłowościach wykrytych przez inny organ kontrolny, a dotyczących w/w aspektów ma obowiązek uznawać je w ramach zasady wzajemnej zgodności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com